Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Da Gustav Koi (69) vokste opp i Arendal på 1950- og 60-tallet var det ingen som snakket om Asperger syndrom. Først som 59-åring fikk han selv diagnosen.

Bilde: av Heather Mount på UnsplashDette skriver ABC Nyheter.

Gustav Koi er tidligere også blitt intervjuet av hjelptilhjelp.no. Her leser du den saken.

 

Har lest seg opp om Asperger syndrom

ABC Nyheter skriver at Gustav Koi - da han fikk diagnosen - ikke visste noe som helst om Asperger syndrom. De legger til:

Fra ikke å vite noen ting, har Koi lest alt han kan komme over om Asperger.

Han er ikke forsker eller fagperson, men på grunn av stor interesse for egen diagnose, har han vært i kontakt med mange andre voksne som har denne diagnosen på autismespekteret.

 

En lang vei før diagnosen ble satt

Gustav Koi forteller til ABC Nyheter om hvordan livet artet seg i tiden rundt da han giftet seg. Da strevde han med depressivitet og han søkte hjelp for disse vanskene. ABC Nyheter skriver:

– Psykologen sa at det var en blandet personlighetsforstyrrelse. Selv trodde jeg det var ADHD, men det var det ikke. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde en lettere form for kronisk depresjon (dystymi), men at det ikke var noe å gjøre med det.

Verken kona eller Koi klarte å slå seg til ro med dette. Han gikk til fastlegen og sa at han ville ha en skikkelig utredning. Dette resulterte i at han fikk tilbud om innleggelse på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal. Etter en ti uker lang utredning, med utallige tester, ble diagnosen Asperger syndrom satt.

 

Familielivet ble overveldende

Det å få diagnosen ble klargjørende for både ham selv og familien - da den gav noen svar på hva vanskene handlet om. Gustav Koi forteller til ABC Nyheter:

– Kona mi merket tidlig at jeg ikke var som andre. Særlig da vi fikk barn, og hun ble sittende med mye av ansvaret. Jeg var jo der, men den nødvendige ansvarsfølelsen hadde jeg kanskje ikke fått med meg hjemmefra, og i kombinasjon med Asperger …

Han forklarer at hverdagen med jobb og familie krevde mye av ham. For mye. Og det var derfor han ble sykemeldt.

– Jeg hadde behov for å være for meg selv da jeg kom hjem. Men det kunne jeg jo ikke være, for jeg hadde en familie. Helgene var verst. Da var det mye følelsesmessige krav som ikke jeg klarte, sier Koi.

 

Lever godt med diagnosen

Idag lever Gustav Koi godt med diagonsen Asperger syndrom, noe han utdyper overfor ABC Nyheter. Han forteller både om viktigheten av å erkjenne hvilke begrensninger som følger med å ha slike utfordringer, og også om alle mulighetene:

– Hvis man tenker «Dette kan jeg ikke gjøre for jeg har Asperger», da stagnerer man. Alle har talenter og evner som de kan utvikle, sier Koi og fortsetter:

– Samfunnet prøver gjerne å få deg til å være på én måte, og det er sikkert mye bra i det, men folk som sliter med å passe inn i den sosiale normen, har andre ressurser som er viktig for samfunnet. Jeg liker best å gjøre noe kreativt, noe jeg kan skape. Slik har det alltid vært.

 

Vil du vite mer?

I saken på ABC Nyheter kan du lese hele intervjuet med Gustav Koi: 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme