Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Undertittel: Hva vet vi om voksne og eldre med en autismespekterdiagnose?

Boken omtales av forlaget på følgende måte.Autismespekterdiagnoser eller -tilstander (ASD) regnes som livslange. De som arbeider innenfor psykisk helsevern for voksne, i eldreomsorgen, i hjemmesykepleien eller på ulike institusjoner, vil sannsynligvis komme i kontakt med eldre personer med en oftest udiagnostisert, autistisk tilstand.

Den utstrakte forskningen på ASD gjennom de siste tiårene har imidlertid i stor grad vært rettet mot barn og ungdom. Dermed er det et stort behov for kunnskap om eldre personer med ASD, med særlig fokus på kognitive særtrekk, karakteristisk atferd og de psykiske problemene som ofte forekommer sammen med ASD.

I denne boken samler og diskuterer Nils Kaland det som finnes av forskning på feltet. Han beskriver også en rekke mulige pedagogiske og psykologiske tiltak.

Bokens målgruppe er personer som arbeider innenfor eldreomsorgen, fagfolk innenfor autismefeltet, leger, psykologer og annet helsepersonell, samt studenter i utdanninger som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk og sosialfag. Den er også relevant for familiene til personer med ASD.

En betydelig del av stoffet omhandler ASD generelt, og lesere som ikke primært er interessert i eldre personer med ASD, vil også kunne ha utbytte av boken.

Gro Dahle har skrevet forordet i boken.

Nils Kaland er dr.polit. og professor i kognitiv psykologi ved Høgskolen i Innlandet. Fra Universitetet i Oslo har han doktorgrad innenfor Asperger syndrom og kognitive funksjoner hos barn og ungdom. Han har gjennom en årrekke publisert forskning i norske og internasjonale fagtidsskrifter og formidlet om autismespektertilstander på ulike arenaer.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om autisme og Asperger syndrom

Syngja

Autisme / Asperger
Syngja