Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ingen kan se at Benjamin har en annen oppskrift på livet enn andre barn. Åtteåringen har Aspergers syndrom, og er ikke alltid som de andre.

Slik innleder mamma.no i en glimrende artikkel om hverdagene i "annerledesfamiliene" hvor det er noen med Asperger. 

En gradvis erkjennelse av "annerledeshet"

Benjamins historie er ikke uvanlig. En ganske så normal familie som tidlig oppdager at ikke alt er normalt med barnet.

Han var sen med språkutviklingen og foretrakk yngre lekekamerater, samtidig som han viste unormalt gode evner på andre områder: 

– Benjamin kunne som femåring lese og var ekspert på å brenne cd-er, sier Benjamins foreldre til mamma.no.

– Dette fant han ut av selv og kunne sitte i timevis og laste ned musikk som han lagret på cd. Spesielt stor fan ble han av den amerikanske artisten David Phelps, som han hørte på enten vi var hjemme eller i bilen. Femåringen visste nøyaktig hvor mange minutter og sekunder sangene varte, og han hadde full konsentrasjon på å lære seg tallene han så i displayet. Dette var et av de sterkeste tegnene på at han ikke var som andre barn, forteller pappa.

 

Sosiale misforståelser og behov for å være alene  

Mamma.no skriver om de sosiale problemene som etter hvert som Benjamin ble større, ble mer og mer synlige:

- Det å komme i kontakt med andre gutter og få i gang leken, viste seg å være vanskelig, siden Benjamin ofte leker i sin egen verden.

Foreldrene måtte derfor ofte være tett på i bakgrunnen for å avklare misforståelser og gi gode råd. I tillegg måtte de lære seg å ta særlige hensyn til at Benjamin ikke hadde det samme behovet for sosial kontakt som sine jevnaldrende:

– Det hender ofte at Benjamin går et annet sted for å leke enn der vennene hans er, forklarer foreldrene til mamma.no.

– Behovet for å være alene er større enn hos andre gutter på hans alder, men det er ikke alltid så lett for de andre barna å forstå. Når han tar en pause fra de andre, forklarer vi gjerne hvordan de andre barna kan oppfatte det, og forteller hva han bør si i ulike situasjoner. På den måten takler han nå sosiale situasjoner bedre enn før.

 

Perfekt som han er

Til tross for at foreldrene stadig lærte seg metoder for å hjelpe Benjamin til å ha det bra med seg selv og andre, var det ikke uten bekymring og frustrasjoner.

Mamma til Benjamin, Merete, forteller til mamma.no:

– I lys av frustrasjonen over at sønnen vår ikke var som andre barn, vurderte jeg flere muligheter for behandling som kunne hjelpe. Å gå til healer var en av behandlingene jeg vurderte, men innen jeg kom så langt at jeg kontaktet en healer, falt tankene heldigvis på plass. Det gikk opp for meg at Benjamin er perfekt akkurat slik han er, og vi ønsker ikke å endre på noe, bare gjøre det bedre og lettere for gutten vår. Nå er jeg uendelig takknemlig for at vi fant ut det før vi prøvde å forandre på noe, forteller Merethe.

I god tid før Benjamin skulle begynne på skolen, fikk familien en diagnose å forholde seg til, noe som opplevdes som en lettelse.

– Det at han fikk diagnosen Aspergers syndrom betydde at vi kunne sette navn på de merkverdige særtrekkene vi så, og at vi kunne forklare andre voksne hvorfor Benjamin oppførte seg slik han gjorde.

 

Forutsigbarhet er nøkkelen

Det å få en diagnose gjorde også foreldrene tryggere på at måten de møtte Benjamin på i det daglige var den riktige! Og i tillegg at de måtte gjøre enda mer av det samme: Stadig å arbeide iherdig for at Benjamin kunne føle hverdagene som forutsigbare. 

Mamma.no forklarer:

- Dersom man til stadighet overrasker en person med Aspergers, vil vedkommende oppleve en voldsom frustrasjon og usikkerhet. Forutsigbarhet er derimot nøkkelen til en bedre tilværelse der mye kan virke forvirrende. Med faste rutiner blir livet lettere å leve, og særlig gjelder dette barn. For Benjamin har blant annet faste dusjedager, og faste lekse- og spilletider fungert utmerket. Da vet både han og foreldrene hva de skal forholde seg til og unødige diskusjoner unngås. Når mønsteret brytes raser verden sammen.

 

Det handler om å finne den riktige oppskriften!

En tilbakevendende frustrasjon for foreldre til barn med Aspergers syndrom, er alle innspillene fra "bedrevitere" som mener å ha bedre løsninger enn foreldrene på hva barnet har behov for.

Benjamins foreldre tok tidlig et modig valg på dette området:

– På ett tidspunkt gikk det opp for meg at jeg er ekspert på mitt eget barn, og at det er vi som foreldre som kjenner ham best og vet hva han trenger. Vi snakker ikke om noen lidelse, sykdom eller tilstand her hjemme, vi snakker om oppskriftene våre, og på hvordan vi kan håndtere dem og utvikle dem best mulig. Vi har våre oppskrifter, og Benjamin har sin. En flott oppskrift som er grunnlaget for den han skal bli som voksen. 

Kort sagt: Benjamin er en ganske alminnelig gutt, men har en annen oppskrift på hvordan livet hans skal være. Han er så heldig å ha foreldre som hjelper han med dette!  

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme