Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Å opprettholde rutinene i hverdagen er noe av det viktigeste for at July (6) skal få en god skoledag.

Dette skriver avisen Bygdanytt en fin artikkel om July, som har diagnosen barneautisme. Bygdanytt skriver videre:Allereie då July var berre halvtanna år gammal, såg mora at det var noko som ikkje stemte. Stadfestinga kom då ho blei tre år gamal – July fekk diagnosen barneautisme, ei alvorleg utviklingsforstyrring som gir livslang funksjonshemming.

I artikkelen forteller de nærmere om skolehverdagen hennes. Om en smilende seksåring, som har et litt annet utgangspunkt enn de andre elevene i klassen. Avisen skriver: 

Når ein har barneautisme, har ein ikkje eit vanleg språk. Det tek utruleg lang tid berre å lære eitt ord, og mykje trening ligg bak. Ein forstår ikkje språk, berre det ein lærer og gjerne i samarbeid med bruk av teikn, forklarar mamma Alena Jula.

Noen barn med autisme viser lite ønske om å kontakt med andre barn, men dette er ikke tilfelle for July. Hun er svært kontaktsøkende.

Samstundes må ho ha ein plan og ho må vite kva som skal skje denne dagen, skriver Bygdanytt.

Tilrettelegging for bedre struktur og oversikt over hva som skal skje er derfor en sentral del av Julys skolehverdag. Mor forteller om en stor tilfredshet med skoletilbudet som blir gitt på en grendeskole. Hun forteller:

Eg kontakta mellom anna ein skule i Bergen som var veldig tydelege på at dei ikkje ønskte July på grunn av diagnosen og dei utfordringane det førte med seg. Å bli avvist av skuler var så ekkelt, seier ho oppgitt.

I artikkelen forteller de om det viktige skole/hjem-samarbeidet, og om overgangen fra barnehage til skole i nært samarbeid med autismeteam og PPT. Skolen forteller om hva det innebærer å ha en elev med autisme på skolen:

Rutinar er utruleg viktig når det gjeld barneautisme-diagnosen. Barn med denne diagnosen tar også inn veldig mange sanseinntrykk, og derfor har July fått eit spesialrom der ho kan få blokke ut desse inntrykka. Men det er også nyttig at ho er i klasserommet med dei andre elevane. Ho lærer mykje av medelevane, forteller rektoren.

Mor avslutter til Bygdanytt:

Å ha autisme er ei stor utfordring , men July er og ei enorm gåve for oss. Ho er morsam, omsorgsfull og har eit stort hjerte. Vi kan le masse med ho i kverdagen.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme