Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterÅ opprettholde rutinene i hverdagen er noe av det viktigeste for at July (6) skal få en god skoledag.

Dette skriver avisen Bygdanytt en fin artikkel om July, som har diagnosen barneautisme. Bygdanytt skriver videre:

Allereie då July var berre halvtanna år gammal, såg mora at det var noko som ikkje stemte. Stadfestinga kom då ho blei tre år gamal – July fekk diagnosen barneautisme, ei alvorleg utviklingsforstyrring som gir livslang funksjonshemming.

I artikkelen forteller de nærmere om skolehverdagen hennes. Om en smilende seksåring, som har et litt annet utgangspunkt enn de andre elevene i klassen. Avisen skriver: 

Når ein har barneautisme, har ein ikkje eit vanleg språk. Det tek utruleg lang tid berre å lære eitt ord, og mykje trening ligg bak. Ein forstår ikkje språk, berre det ein lærer og gjerne i samarbeid med bruk av teikn, forklarar mamma Alena Jula.

Noen barn med autisme viser lite ønske om å kontakt med andre barn, men dette er ikke tilfelle for July. Hun er svært kontaktsøkende.

Samstundes må ho ha ein plan og ho må vite kva som skal skje denne dagen, skriver Bygdanytt.

Tilrettelegging for bedre struktur og oversikt over hva som skal skje er derfor en sentral del av Julys skolehverdag. Mor forteller om en stor tilfredshet med skoletilbudet som blir gitt på en grendeskole. Hun forteller:

Eg kontakta mellom anna ein skule i Bergen som var veldig tydelege på at dei ikkje ønskte July på grunn av diagnosen og dei utfordringane det førte med seg. Å bli avvist av skuler var så ekkelt, seier ho oppgitt.

I artikkelen forteller de om det viktige skole/hjem-samarbeidet, og om overgangen fra barnehage til skole i nært samarbeid med autismeteam og PPT. Skolen forteller om hva det innebærer å ha en elev med autisme på skolen:

Rutinar er utruleg viktig når det gjeld barneautisme-diagnosen. Barn med denne diagnosen tar også inn veldig mange sanseinntrykk, og derfor har July fått eit spesialrom der ho kan få blokke ut desse inntrykka. Men det er også nyttig at ho er i klasserommet med dei andre elevane. Ho lærer mykje av medelevane, forteller rektoren.

Mor avslutter til Bygdanytt:

Å ha autisme er ei stor utfordring , men July er og ei enorm gåve for oss. Ho er morsam, omsorgsfull og har eit stort hjerte. Vi kan le masse med ho i kverdagen.

 

Kilde

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…