Jenter med Asperger kan fremstå som nokså «normale», men problemene vil ofte manifesteres gjennom psykiske vansker som depresjoner, angst, spiseforstyrrelser, tvangsadferd og oppmerksomhetssvikt. En tidligere diagnose ville gitt meg og de rundt meg en bedre forståelse av mine sårbarheter og styrker.Dette skriver en anonym jente på 18 år i et innlegg på Aftenposten.no

Hun forteller at hun måtte vente helt til hun ble voksen, nærmere bestemt en uke etter at hun fylte 18 år, med å få denne diagnosen. Da hadde hun i en årrekke hatt betydelige vansker i livet sitt. 

Hun skriver:

Jeg fant min plass på autismespektret den dagen. Forvirret og lettet, men noe skuffet forlot jeg barn og ungdomspsykiatrien for å starte et nytt kapittel i mitt liv.

Hun skulle ønske at hun hadde blitt forstått tidligere. 

 

Autismen skjules bak tilleggsvanskene

Hun forteller:

Jeg er utrolig takknemlig for den jeg er i dag, men flere holdeplasser på reisen skulle jeg vært foruten. Dersom jeg hadde blitt diagnostisert tidligere hadde jeg kanskje aldri blitt introdusert til min venninne, spiseforstyrrelsen eller levd majoriteten av mine ungdomsår i isolasjon.

Et viktig poeng som hun trekker fram er at jenter med Asperger kan "se normale ut", men at de underliggende vanskene kommer til syne i form av tilleggsvansker.

Jenter med Asperger kan fremstå som nokså «normale», men problemene vil ofte manifesteres gjennom psykiske vansker som depresjoner, angst, spiseforstyrrelser, tvangsadferd og oppmerksomhetssvikt, skriver hun.

 

Ikke alene

Innslag fra svensk TV om jenter og autisme

At jenten som skriver innlaget på Aftenposten.no ikke er alene er det liten tvil om.

I dette nyhetsinnslaget fra svensk TV blir temaet tatt opp, og gjesten Lina forteller at også hun fikk autismediagnosen først i voksen alder, etter å ha prøvd å skjule vanskene i årevis. Det har vært fullstendig utmattende, forteller hun.

 

Jenter med autisme oppdages for sent

I innslaget på Aftenposten.no gir forfatteren bak innlegget uttrykk for nettopp denne bekymringen: at mange jenter oppdages for sent. Hun forteller at jenter med Asperger framstår som mindre autistiske enn gutter, og derfor kan være vanskeligere å diagnostisere - men at vanskene er like reelle.

Jentene skjuler gjerne sin svake sosiale kompetanse gjennom å ta på seg en rolle i et skuespill og skrive manus gjennom å pugge de sosiale reglene.

Et slikt skuespill kan være fryktelig slitsomt i lengden, i tillegg til at det ikke nødvendigvis fungerer så veldig godt.

 

Grunn til optimisme?

Hun skriver også om sin opplevelse av at samfunnet ikke er konstruert for mennesker med en annerledes oppbygd hjerne - men samtidig at det er mye positivt med den tiden vi lever i som gir grunn til optimisme:

Heldigvis lever vi i en tid hvor mange ser våre styrker og lar oss triumfere på både skole og arbeidsplass, skriver hun.

På noen arbeidsplasser er det til og med et krav at arbeidstakerne har Asperger.

 

Kilde