hjelptilhjelp banner

App som gir en enkel oppstart i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon.

My First AAC (Ipad)

App som gir en mulighet for en enkel oppstart med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).