En klokke som visualiserer hvor lang tid det er igjen av et gitt tidsintervall. Letter overgangen fra en aktivitet til en annen.

Time Timer (Iphone eller Ipad)

En klokke som visualiserer hvor lang tid det er igjen av et gitt tidsintervall. Letter overgangen fra en aktivitet til en annen.