Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Barn og unge med autismespekterforstyrrelser kan ha god effekt av opplæring som tar i bruk videoer som modellerer sosiale ferdigheter. Nå har Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse Fonna laget enda flere norske videoer som foreldre, lærere, barnehageansatte og andre fagpersoner kan bruke i dette arbeidet.

I desember 2015 la Helse Fonna ut seks videoer på sin Youtube-kanal, som handler om ferdighetene å takle å tape, når er det ok å avbryte andre, problemløsning, spør når du ikke forstår, turtaking, og å vise forståelse for andres følelser. 

NB: Denne saken er oppdatert - Her finner du nyeste sak om temaet med komplett oversikt over videoene

 

Vi håper at dette vil føre til mer effektiv trening av sosiale ferdigheter og at det blir enda større fokus på å trene på spesifikke sosiale ferdigheter med barn og ungdom med autisme, skrev da Helse Fonna på sine nettsider.

Denne uken kom det ti nye videoer i serien. De nye ferdighetene som vises denne gangen er: å starte en samtale, å holde gående en samtale, å avslutte en samtale, å ikke stå for nær en samtalepartner, å akseptere nei som et svar, å holde seg rolig, å få oppmerksomhet på en positiv måte, å bli med andre å leke og spille, å spørre om noen vil være med å leke eller spille, og å akseptere kritikk.

 

Her er de ti nye videoene

 

 1. Å starte en samtale

  Video fra Helse Fonna

 2. Å holde gående en samtale

  Video fra Helse Fonna

 3. Å avslutte en samtale

  Video fra Helse Fonna

 4. Å ikke stå for nær en samtalepartner

  Video fra Helse Fonna

 5. Å akseptere nei som et svar

  Video fra Helse Fonna

 6. Å holde seg rolig

  Video fra Helse Fonna

 7. Å få oppmerksomhet på en positiv måte

  Video fra Helse Fonna

 8. Å bli med andre å leke og spille

  Video fra Helse Fonna

 9. Å spørre om noen vil være med å leke eller spille

  Video fra Helse Fonna

 10. Å akseptere kritikk

  Video fra Helse Fonna

Her er de seks øvrige videoene

 

 1. Å takle å tape

  Video fra Helse Fonna

 2. Problemløsning

  Video fra Helse Fonna

 3. Å vise forståelse for andre sine følelser

  Video fra Helse Fonna

 4. Turtaking

  Video fra Helse Fonna

 5. Når er det ok å avbryte andre?

  Video fra Helse Fonna

 6. Spør når du ikke forstår

  Video fra Helse Fonna

 

Tidligere har Siv Marie Øyjord fortalt til hjelptilhjelp.no at de bruker en sosial ferdighetsmanual i sitt veiledningsarbeid mot kommunene som er skrevet av Jed Baker, og at videoene inngår naturlig i dette arbeidet. Øyjord fortalte:

Vi bruker videoene i individuell-, gruppe- og klassetrening.

Innlæringsprinsippene i manualen bygger på ART og har følgende oppbygning: Forklaring av ferdighet, modellering, rollespill og naturlige situasjoner. Vi bruker videoene for å visualisere (modellere) ferdigheten for barnet/ungdommen, men også som eit «cue card» (påminning), for eksempel gjennom at barnet/ungdommen ser videoen i forkant av situasjoner der ferdigheten er nødvendig, eller på faste tidspunkt gjennom en hel dag.

Alle videoene ligger tilgjengelig på Helse Fonna sin youtube-kanal.

 

Les mer

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Bilde: mamma.no
Autisme / Asperger

En ganske alminnelig gutt

Ingen kan se at Benjamin har en annen oppskrift på livet enn andre barn. Åtteåringen har…