Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterAutisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som viser gjennom gjennom vansker knyttet til sosial fungering, kommunikasjon, og mangelfull fleksibilitet i tanker og atferd. Vil du vite mer om autisme og Asperger syndrom? Her ser du 50 utvalgte videoklipp. 

De følgende vidoene er hentet fra vår oversikt over filmklipp om autisme og Asperger syndrom. Kjenner du til flere videoklipp? Tips oss!

 

 1. Spørsmål og svar om autisme

 2. Som alle andre. Dokumentar om autisme

 3. Min autisme og meg

 4. A is for autism

 5. Autisme. Hva vi vet og hva vi ennå ikke vet

 6. Asperger syndrom. Hva vi vet og ikke vet

 7. Forstå Aspergers syndrom

 8. Hva er Aspergers syndrom?

 9. Hva er autismespekterforstyrrelser?

 10. Slik kan du se tidlige tegn på autisme (1 års alder)

 11. Hvordan kjenne igjen de vanligste trekkene ved autisme?

 12. De vanligste trekkene ved Aspergers syndrom

 13. Hvordan er det å være foreldre til barn med autisme?

 14. Hvordan er det å ha søsken med autisme?

 15. Autisme i barnehagen. Julian og Juliane

 16. Autisme i skolen. Tre forskjellige undervisningstilbud

 17. Autisme i arbeidslivet

 18. Autisme og utdanning. Anna Cecilie på NTNU

 19. Erfaringer fra ulike botilbud for mennesker med autisme

 20. Autisme hos jenter. En dokumentar

 21. Jenter med Asperger. Intervju med Tony Attwood

 22. Asperger syndrom i parforholdet

 23. Hva kan være til hjelp når partneren har Asperger syndrom?

 24. Å elske en ektefelle med Asperger

 25. Sosial atferd og hjernefungering ved autismespekterforstyrrelser

 26. Sensorisk overbelatning ved autisme

 27. Hvorfor du ikke skal lære personer med Asperger sosiale ferdigheter... først

 28. We'll get by. The autism song

 29. Mary and Max

 30. Rain man

 31. Temple Grandin. Filmen

 32. Kim Peek. Virkelighetens rain man

 33. Alix Generous. Slik lærte jeg å kommunisere

 34. The face of autism. En personlig historie

 35. Dagen jeg fikk vite at jeg har Asperger syndrom

 36. En annerledes opplevelse. Mitt liv som kvinne med Asperger

 37. Rosie King. Hvordan autisme frigjorde meg til å være meg selv

 38. En utrolig historie om det indre livet bak autismen

 39. Autisten som gjorde huset sitt om til en kattelabyrint

 40. Temple Grandin. Min erfaring med autisme

 41. Fixing autism. En personlig historie

 42. Tilrettelegging ved autisme. TEACCH-metoden

 43. Visuelle hjelpemidler i klasserommet

 44. Bildeplaner og overgangspåminnere

 45. Sosiale ferdigheter: Å takle å tape

 46. Sosiale ferdigheter: Problemløsning

 47. Sosiale ferdigheter: Å vise forståelse for andres følelser

 48. Sosiale ferdigheter: Turtaking

 49. Sosiale ferdigheter: Når er det ok å avbryte andre?

 50. Sosiale ferdigheter: Spør når du ikke forstår


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…