Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Jeg er enestående-arbeidsboken et godt redskap i det viktige arbeidet med å gjøre barn og unge bedre kjent med egen autismespekterforstyrrelse. 

Bilde: Hjelptilhjelp.no



Arbeidsboken Jeg er enestående er laget av Peter Vermuelen og er oversatt til norsk ved Torill Fjæran-Granum. I denne artikkelen ser vi nærmere på arbeidsboken. 

 

Hva er Jeg er enestående-arbeidsboken?

Jeg er enestående er en arbeidsbok beregnet på mennesker med autisme og Asperger syndrom i alderen fra ca 10 år og oppover. Boken er ment å benyttes som et hjelpemiddel når personer skal informeres om egen diagnose og gir gradvis og nøktern informasjon på en konkret og visuell måte.

Herunder gir boken en grundig refleksjon over hvorfor, når, i hvilken alder, og for hvem det kan være aktuelt med nettopp et slikt arbeid - med å bevisstgjøre et barn eller en ungdom på sin egen autismediagnose.





Innledningsvis presiseres følgende:

Jeg er enestående er ikke en behandling eller en terapeutisk metode for mennesker med autisme. Arbeidsboken bør kun brukes som en del av en mer generell veiledningsplan. Den er et verktøy som bare kan bli brukt innenfor et mye bredere spekter av støtte og veiledning.

 





Å forklare autisme til en person med autisme

I manualen står det skrevet om dette temaet:

Å forklare autisme til en person med autisme er ikke en lett sak. Autisme er et meget sammensatt begrep. 

Mennesker med autisme forstår ting på en annerledes måte enn oss. De forstår ofte ikke det talte språket på en adekvat måte, selv om de kan ha gode verbale ferdigheter. Å forsøke å snakke om autisme med en person med autisme er nesten som å forsøke å vise en blind person hva blindhet er ved hjelp av tegninger og fotografier.

Mennesker med autisme har spesielt vanskelig med å forstå abstrakte begrep. Autisme er et abstrakt begrep, fordi den grunnleggende vansken ikke er synlig. Det er veldig vanskelig å konkretisere autisme. Men konkret informasjon er akkurat det mennesker med autisme har et så stort behov for.

Gjennom manualen gis det et rammeverk for å få til en så konkret som mulig dialog om nettopp temaet autisme. 

 

To hoveddeler

Manualen har to hoveddeler som begge er svært sentrale. Først er det en teoretisk del som er ment for fagpersonene som skal ha samtalene med barnet med autisme. I denne delen dekkes blant annet bakgrunnen for boken; det unike og særlig kompliserte med å snakke om autisme med en person med autisme; og en grundig forklaring av hvordan opplegget i Jeg er enestående kan brukes.

I del to kommer selve arbeidsarkene som er ment til å brukes i samtalene med barnet. 

  

Temaene

Manualen Jeg er enestående dekker en rekke sentrale temaer som kan være til hjelp for barn og unge i å forstå og forholde seg til egen autismespekterforstyrrelse. Her er de mest sentrale temaene.

  1. Jeg en unik - Utsiden min
  2. Jeg er unik - Innsiden min
  3. Kroppen min
  4. Å være annerledes
  5. Autisme - en spesiell funksjonshemming

 

- Vær pragmatisk

Manualen Jeg er enestående er tydelig på at den ikke er ment som en tvangstrøye eller som et opplegg som skal følges slavisk fra A til Å. Det står skrevet om dette i innledningen: 

Jeg er enestående er ikke ferdig. Den vil aldri bli ferdig. Det er en arbeidsbok, som bare kan få sin endelige form og innhold gjennom å arbeide med den. Å forklare en autismespekterforstyrrelse er en prosess som krever samspill med den aktuelle personen med autisme. 

Utvilsomt vil det være nødvendig med tilpassinger for enkelte barn og unge mennesker.

Samtidig understrekes: 

Utprøvingene har vist at dens nåværende form er nyttig, både for individuell bruk og i gruppesamtaler.

Kort sagt er Jeg er enestående-arbeidsboken et godt og unikt redskap i det viktige arbeidet med å gjøre barn og unge bedre kjent med egen autismespekterforstyrrelse. 

 

Vil du kjøpe boken?

Den finner du på SPISS forlag sin hjemmeside.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Autisme og Aspergers syndrom

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…