hjelptilhjelp banner

Bokkilden.no omtaler boken slik:

Å utforske følelser: kognitiv atferdsterapi for angstmestring: Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vanskerAnnonse: Haugen bok