Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Gener utgjør omtrent 80 prosent av barnets risiko for å utvikle autisme. Dette kommer fram i en befolkningsstudie som omfatter over to millioner mennesker fra fem forskjellige land og som gikk over 16 år.Bilde: av Jordan Whitt på Unsplash

Dette kommer fram i en artikkel på forskning.no.

 

Arv utgjør en stor del av årsaken til autisme

De skriver videre:

Forskere og foreldre har lett lenge etter svar på hva som forårsaker autisme, en diagnose som opptrer hos omtrent én prosent av befolkningen, ifølge Oslo universitetssykehus.

Listen over mulige årsaker har vært lang. Tidligere studier har undersøkt miljøpåvirkninger som luftforurensning, røyk og vaksiner.

Nå konkluderer en internasjonal gruppe forskere med at 80 prosent av menneskers risiko for å utvikle autisme kommer fra genene.

Over to millioner mennesker deltok i studien

Forskning.no viser her til studien som er publisert i JAMA Psychiatry 

En av forskerne bak studien er Sven Sandin, som er statistiker og epidemiolog ved Karolinska Institutet i Sverige. Han fortalte til Huffington Post:

Vi fant at genetiske faktorer var viktigst.

Forskning.no utdyper omkring funnene: 

Sandin og kollegene hans analyserte befolkningsdata fra de fem landene. Av de to millionene som inngikk i studien, hadde mer enn 22 000 personer en autisme-diagnose.

Både miljøfaktorer og arv ble vurdert i studien, og av disse var det med andre ord genetikk som var den overlegent sterkeste prediktoren for å utvikle autisme.

 

Støtter tidligere funn

En tidligere metastudie som oppsummerte funn fra tvillingstudier viste at arveligheten for autisme ligger i spennet mellom 64% og 91%. Forskere har med andre lenge vært klar over at autisme skyldes arv. Men denne nye studien understreker hvor stor betydning genene har, og har noen styrker som gjør deres funn særlig pålitelige.

Forskning.no skriver om dette:

Det nye med denne siste studien er størrelsen og varigheten: to millioner mennesker og en periode på 16 år.

I tillegg skriver forskning.no: 

Å være bevisst på familiehistorien og hvordan den påvirker risikoen for autisme, kan hjelpe foreldre, barnehageansatte og leger med å oppdage tidlige tegn på autisme hos barnet.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme