hjelptilhjelp banner

Mange skoler og lærere har forbausende lite kjennskap med Asperger syndrom.

Dette skriver familienettet.no i en artikkel som setter søkelyset på Aspergers syndrom og den moderne, norske skolen. 

Den gamle skolen var en gave for de med Aspergers syndrom

Det hevdes på familienettet.no følgende fra en mor til et barn med Asperger:

- Den gamle, stivbeinte skolen var en gave for aspergere. Lærerstyrt tavleundervisning var som skapt for disse elevene. Å det å sitte der på hver sin plass i sirlige rekker med innringing og utringing til faste friminutt og ha samme lærer og samme klassegruppe rundt seg i alle barneskolens år, er drømmeskolen for en elev med Asperger syndrom.

Hun ser mange utfordringer ved den norske skolen som gjør at barn og unge med Asperger blir mer synlige og mer sårbare enn i tidligere tider:

- Nå løses undervisningsstrukturene opp, og som en mor til aspergerbarn, vet jeg at dette oppleves som mer kaotisk enn stimulerende. 

 

Mange myter omkring barn og unge med Asperger

Moren imøtegår noen myter som er knyttet til barna og ungdommene som har Asperger, herunder at de skal være usosiale og uten empati og innlevelse i andre mennesker. Tvert imot, mener hun, og hun utdyper dette:

- Nils Kaland, den fremste eksperten på Asperger syndrom og norsk skole, definerer Aspergers syndrom som en annen, men likeverdig måte å være sosial på, å tenke på og å vise empati på. Det er en misforståelse at barn med Asperger syndrom ikke har medfølelse, men de kan ha en annen måte å vise det på, bli sinte, for eksempel, i stedet for å trøste, få vondt selv, i stedet for å uttrykke medfølelse, trekke seg unna og bli fjerne eller lei seg, istedet for å vise omsorg.

 

Aspergers syndrom = En annen måte å være i verden på

Aspergers syndrom innebærer en annen måte å være i verden på. Barn med Asperger syndrom kan virke sosiale med venner rundt seg, og de kan til og med ha et sug etter sosialt fellesskap, etter vennskap, men allikevel bli slitne av det eller frustrert eller lei seg.

- Siden diagnosen har eksplodert og kommer til å fortsette å eksplodere enda litt til pga pedagogikken i denne perioden, vil det være nødvendig for lærere og skoler å forholde seg til denne diagnosen, skriver moren på familienettet.no.

Hennes råd er derfor at lærere og skoler for alvor må sette seg inn i hvilken pedagogikk som kreves for å ta vare på disse barna. Det handler i det store og hele om tiltakene som realiserer en langt større grad enn det ordinære av:

  • Struktur
  • Oversikt
  • Forutsigbarhet
  • Tydelighet
  • Planlagthet
  • Faste rammer

 

Les også: Asperger i klasserommet: Stresskildene som alle lærere må kjenne til

Klikk her for å lese hele artikkelen

 

Les mer om autisme