hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

"Asperger syndrom" er en håndbok som beskriver og analyserer særegenhetene ved Asperger syndrom. Boka henvender seg til fagfolk innen skole og helsevesen og i psykiatrien, men også til foreldre. "Asperger syndrom" er skrevet for foreldre og fagfolk i skole, barnehage og PPT. Boka beskriver og analyserer særegenhetene ved Asperger syndrom.
Den gjør om teori til praktiske råd og sammenfatter den nyttigste og mest relevante informasjonen om syndromet, fra språklige og sosiale vansker til klossete motorikk. Dessuten inneholder den erfaringer fra forfatterens egen praksis. Boka formidler opplevelser og erfaringer og presenterer tallrike sitater fra personer med Asperger syndrom.Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om autisme og Asperger syndrom