Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Både for personen som selv har Asperger syndrom / høytfungerende autisme, for foreldre og søsken, og for lærere byr hverdagen på mange ekstra utfordringer. Her leser du 9 ting som foreldre og lærere bør kjenne til.Listen er basert på en artikkel fra Asperger Experts som har mye nyttig informasjon om Asperger syndrom.

 

Huskeregel 1. Ikke ta det personlig

Det er viktig å prøve å holde fast ved holdningen om ikke å ta barnets atferd og problemer personlig når hverdagens mange utfordringer topper seg. AspergerExperts skriver:

Barna ønsker å gjøre sitt beste (på samme måte som de voksne). Ingen våkner opp og  tenker "Dette håper jeg blir en fæl dag! Hvordan skal jeg sørge for å gjøre den fæl?"

Når du blir angrepet enten det er verbalt eller fysisk, eller når barnet oppfører seg trassig, husk da på: Barnet gjør det ikke for å vær slem mot deg, men snarere fordi han / hun har det vanskelig.

 

Huskeregel 2. Tenk på "dårlig" oppførsel er et rop om hjelp

All atferd er en form for kommunikasjon. Det er gjennom atferd vi viser utad hva som foregår inni oss. AspergerExperts skriver:

Barna viser også hvordan de har det følelsesmessig gjennom sin atferd. Når de viser "dårlig" oppførsel er dette et rop om hjelp, for eksempel for di de ikke føler seg sett og hørt, fordi de er engstelige, fordi de er frustrerte og ikke vet hva de skal gjøre med det, og så videre.

De voksne har de en viktig, vanskelig og tåmodighetskrevende oppgave med å se bakenfor atferden. Hva er det egentlig som skjer? Hvilke utfordringer knyttet til autismen er det som nå utspiller seg? Hvordan kan denne atferden forstås?

 

Huskeregel 3. Å få personen ut av forsvarsmodus gjør alt enklere

AspergerExperts skriver:

Å være i forsvarsmodus kan sammenlignes med å gå omkring med en tung sekk på ryggen og med bind foran øynene. Teknisk sett kan du fremdeles få til mye forskjellig, men det er mye vanskeligere enn nødvendig.

Dersom du får en person med Asperger ut av forsvarsmodus, blir det med ett mye enklere med læring av nye ferdigheter og atferder. Og det gjør den voksnes oppgaver enklere, ettersom barnet blir mer mottakelig og mindre unnvikende.

 

Huskeregel 4. Ikke fokuser utelukkende på å lære sosiale ferdigheter

AspergerExperts anbefaler at man ikke har utelukkende fokus på å lære personer med Asperger sosiale ferdigheter. De skriver:

Hvis du utelukkende fokuserer på å lære personer med Asperger eksekutive funksjoner (styringsfunksjoner) og sosiale ferdigheter, så glemmer du å lære dem det viktigste.

De trenger å finne roen både følelsesmessig og i forhold til de sterke sanseinntrykkene. Klarer man å hjelpe dem til dette, hjelper man de også til å gå fra forsvarsmodus til en mer åpen tilstand hvor de både kan "koble seg på" den sosiale verden, og å lære sosiale ferdigheter som tidligere virket umulig.

 

Huskeregel 5. Diagnosen er mindre viktig enn løsninger og praktisk hjelp

Med dette menes det ikke at diagnosen er uviktig. Tvert imot, diagnosen har stor betydning og åpner mange dører blant annet i forhold til skolegang og rettigheter. AspergerExperts skriver:

Hvis du må velge mellom å rette all din innsats imot jakten på en diagnose, eller imot å bygge kjærlighet og tillit hos barnet ditt, så velg alltid det siste.

Deres råd er:

Ikke bli fanget i fellen med å prøve å finne den "riktige" diagnose før du gir oppmerksomhet til å faktisk hjelpe barnet ditt. Gjør heller begge deler.

 

Huskeregel 6. Velg dine kamper med omhu

AspergerExpert skriver:

Du kan ikke løse alle problemer. Og du kan i hvert fall ikke løse alle problemer samtidig. Det er altså ingen vei utenom å måtte velge sine kamper med omhu. Ellers vil man bli både utmattet og overveldet.

 

Huskeregel 7. Ta på deg din egen oksygenmaske først

Du har kanskje hørt denne setningen fra flyvertinnen når du skal ut og fly: "Vennligst sett på din egen oksygenmaske før du hjelper andre." Men hvorfor er dette viktig? AspergerExperts skriver:

Fordi du vil kveles hvis du ikke gjør det. Med andre ord, hvis du ikke tar vare på deg selv kan du heller ikke ta vare på andre, inkludert barna.

De viser også til noen enkle råd for bedre egenomsorg når man har barn med særlige behov.

 

Huskeregel 8. Endring hos de voksne er like viktig som endring hos barna

Når vi skal jobbe med endring (noe som ofte er nødvendig i møte med barn med Asperger) er det ikke bare barna som må endre seg, påpeker AspergerExperts.

Det er mye forskning som viser at måten foreldrene oppfører seg på også påvirker atferden til barna. Med andre ord: Hvis barnet har problemer, så må foreldre endre seg like mye som barna.

Det viktige spørsmålet er hvilke endringer du som voksen, enten du er forelder eller lærer, kan gjøre for å bidra til endring også hos barnet? Kompetanseheving, veiledning og støtte er nøkkelord her.

 

Huskeregel 9. Det er aldri for sent. Det er alltid håp.

Avslutningsvis understreker AspergerExperts at det er aldri for sent, og at det er alltid håp om endring. De viser blant annet til hjernens nevroplastisitet, eller evne til å endre seg og tilpasse seg.

Tidligere trodde man at hjernens nevroplasitet var slutt ved femårsalderen, men nyere forskning viser at hjernen faktisk kan tilpasse og endre seg gjennom hele livet.

For deg betyr dette at noen med Asperger syndrom alltid kan lære nye ferdigheter, vaner, holdninger og væremåter - som varer.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme