hjelptilhjelp banner

Bokkilden.no omtaler boken slik:

Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme Dette er boken om Birk. Da han var nærmere to år, fikk han diagnosen autisme. Da startet en lang vei med læring og hardt arbeid for ham og familien - et arbeid som har båret frukter ved at Birk i dag går i vanlig klasse i barneskolen.
Boken er skrevet av Birks mor og spesialpedagog Kenneth Larsen, som har ledet arbeidet med opplæringen. Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme, i de utfordringene en møter, og i den støtten en kan oppnå om en kjemper for det.
Den nære koblingen mellom en mors beskrivelse og de faglige forklaringene gir boken et helhetspreg som både foreldre og fagfolk har nytte av, ikke minst for å gi retning for samarbeidet rundt barn med autisme.Annonse: Haugen bok

Flere bøker om autisme og Asperger syndrom