Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Barn og unge med autismespekterforstyrrelser kan ha god effekt av opplæring som tar i bruk videoer som modellerer sosiale ferdigheter. Nå har Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse Fonna laget nye, norske videoer som foreldre, lærere, barnehageansatte og andre fagpersoner kan bruke i dette arbeidet.

Nærmere bestemt er det blitt laget videoer for ferdighetene å takle å tape, når er det ok å avbryte andre, problemløsning, spør når du ikke forstår, turtaking, og å vise forståelse for andres følelser. 

NB: Denne saken er oppdatert - Her finner du nyeste sak om temaet med komplett oversikt over videoene

 

Vi håper at dette vil føre til mer effektiv trening av sosiale ferdigheter og at det blir enda større fokus på å trene på spesifikke sosiale ferdigheter med barn og ungdom med autisme, skriver Helse Fonna på sine nettsider.

 1. Å takle å tape

  Video fra Helse Fonna

 2. Problemløsning

  Video fra Helse Fonna

 3. Å vise forståelse for andre sine følelser

  Video fra Helse Fonna

 4. Turtaking

  Video fra Helse Fonna

 5. Når er det ok å avbryte andre?

  Video fra Helse Fonna

 6. Spør når du ikke forstår

  Video fra Helse Fonna

Videoene er fritt tilgjengelige for fagpersoner og enkeltpersoner som ønsker å ta dem i bruk. Siv Marie Øyjord i Helse Fonna utdyper overfor hjelptilhjelp.no:

Interesserte kan sende en forespørsel til mailadressen på nettsidasida vår. De blir dermed gitt tilgang til en dropbox hvor filmene ligger. Fra denne kan de laste ned filmene og bruke dem fritt.

Alle kan få tilgang på videoene.

NB: Oppdatering (5. desember 2016): Nå er filmene også gjort tilgjengelige direkte på YouTube, og er lagt inn i denne artikkelen.

Hvordan anbefaler dere at filmene blir brukt?

I vår veiledningspraksis til kommunene bruker vi en sosial ferdighetsmanual som er skrevet av Jed Baker, forteller Siv Marie Øyjord.

Innlæringsprinsippene i manualen bygger på ART og har følgende oppbygning: Forklaring av ferdighet, modellering, rollespill og naturlige situasjoner. Vi bruker videoene for å visualisere (modellere) ferdigheten for barnet/ungdommen, men også som eit «cue card» (påminning), for eksempel gjennom at barnet/ungdommen ser videoen i forkant av situasjoner der ferdigheten er nødvendig, eller på faste tidspunkt gjennom en hel dag.

Vi bruker videoene i individuell-, gruppe- og klassetrening.

Fra før er det gjort tilgjengelig en lang rekke videoer for modellering av sosiale ferdigheter for barn og unge med autisme. Problemet er at disse filmene er på engelsk. En foregangsperson her har vært Jed Baker, som tidligere i år var på besøk hos Helse Fonna og utvekslet erfaringer fra sitt arbeid.

Han har filmatisert andre ferdigheter enn oss, og på en litt annen måte, forteller Siv Marie Øyjord.

Men de er på engelsk. Det er derfor vi har hatt fokus på å produsere noe på norsk.

Siv Marie Øyjord utdyper at det etter hvert kan bli aktuelt å lage nye videoer som tar for seg flere sosiale ferdigheter. Hun oppfordrer alle interesserte om å ta kontakt for å få tilgang til videoene.

 

Les mer

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Autisme og Aspergers syndrom

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…