Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterBarn og unge med autismespekterforstyrrelser kan ha god effekt av opplæring som tar i bruk videoer som modellerer sosiale ferdigheter. Nå har Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse Fonna laget nye, norske videoer som foreldre, lærere, barnehageansatte og andre fagpersoner kan bruke i dette arbeidet.

Nærmere bestemt er det blitt laget videoer for ferdighetene å takle å tape, når er det ok å avbryte andre, problemløsning, spør når du ikke forstår, turtaking, og å vise forståelse for andres følelser.

Vi håper at dette vil føre til mer effektiv trening av sosiale ferdigheter og at det blir enda større fokus på å trene på spesifikke sosiale ferdigheter med barn og ungdom med autisme, skriver Helse Fonna på sine nettsider.
 1. Å takle å tape

  Video fra Helse Fonna

 2. Problemløsning

  Video fra Helse Fonna

 3. Å vise forståelse for andre sine følelser

  Video fra Helse Fonna

 4. Turtaking

  Video fra Helse Fonna

 5. Når er det ok å avbryte andre?

  Video fra Helse Fonna

 6. Spør når du ikke forstår

  Video fra Helse Fonna

Videoene er fritt tilgjengelige for fagpersoner og enkeltpersoner som ønsker å ta dem i bruk. Siv Marie Øyjord i Helse Fonna utdyper overfor hjelptilhjelp.no:

Interesserte kan sende en forespørsel til mailadressen på nettsidasida vår. De blir dermed gitt tilgang til en dropbox hvor filmene ligger. Fra denne kan de laste ned filmene og bruke dem fritt.
Alle kan få tilgang på videoene.

NB: Oppdatering (5. desember 2016): Nå er filmene også gjort tilgjengelige direkte på YouTube, og er lagt inn i denne artikkelen.

Hvordan anbefaler dere at filmene blir brukt?

I vår veiledningspraksis til kommunene bruker vi en sosial ferdighetsmanual som er skrevet av Jed Baker, forteller Siv Marie Øyjord.
Innlæringsprinsippene i manualen bygger på ART og har følgende oppbygning: Forklaring av ferdighet, modellering, rollespill og naturlige situasjoner. Vi bruker videoene for å visualisere (modellere) ferdigheten for barnet/ungdommen, men også som eit «cue card» (påminning), for eksempel gjennom at barnet/ungdommen ser videoen i forkant av situasjoner der ferdigheten er nødvendig, eller på faste tidspunkt gjennom en hel dag.
Vi bruker videoene i individuell-, gruppe- og klassetrening.

Fra før er det gjort tilgjengelig en lang rekke videoer for modellering av sosiale ferdigheter for barn og unge med autisme. Problemet er at disse filmene er på engelsk. En foregangsperson her har vært Jed Baker, som tidligere i år var på besøk hos Helse Fonna og utvekslet erfaringer fra sitt arbeid.

Han har filmatisert andre ferdigheter enn oss, og på en litt annen måte, forteller Siv Marie Øyjord.
Men de er på engelsk. Det er derfor vi har hatt fokus på å produsere noe på norsk.

Siv Marie Øyjord utdyper at det etter hvert kan bli aktuelt å lage nye videoer som tar for seg flere sosiale ferdigheter. Hun oppfordrer alle interesserte om å ta kontakt for å få tilgang til videoene.

 

Les mer


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…