hjelptilhjelp banner

Tilnærminger som gjør foreldre av barn med autisme bedre rustet til å bidra i behandlingen av barnet, er virkningsfulle og nødvendige, viser en oppdatert oversikt fra Cochrane-databasen. Dette skriver PsykNytt.no.

De viser til at små barn med autismespekterforstyrrelser har vansker med kommunikasjon og sosial samhandling, men at tiltak som hjelper foreldre med å utvikle strategier for samhandling med barnet og håndtering av utfordrende atferd, er en viktig del av den tidlige tilnærmingen ved autismespekter-lidelser hos barn.Funnene er basert på et sammendrag av 17 studier fra seks land med i alt 919 barn med autismespekter-lidelser, og er publisert i den anerkjente Cochrane-databasen. 

 

Bedre språkforståelse. Reduserte autistiske trekk

Forfatterne fant blant annet at tiltak som er gjennomført av foreldrene hadde beviselig positiv effekt på samspillet mellom de autistiske barna og foreldrene.

Det var noen studier som tydet på at barnas språkforståelse økte som følge av tiltak gjennomført av foreldrene, og i tillegg at autistiske trekk kunne bli redusert.

 

Foreldre en viktig del av behandlingen ved autisme

PsykNytt-artikkelen konkluderer:

Oversikten viser at tiltak gjennomført av foreldre av barn med lidelser i autismespekteret er beviselig effektive, især når det gjelder samspillet mellom barnet og foreldre... Oversikten styrker antakelsen om at det er viktig å utvikle modeller for tidlige tiltak som kan gjøre foreldre av barn med autisme i stand til å bidra konstruktivt til behandlingen, konkluderer forfatterne.

 

Kilde

Les mer om autisme