Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMR-scanning av babyer kan gjøre det mulig å avdekke autismespekterlidelser allerede ved seks-månedersalderen, antyder en ny undersøkelse fra USA.

Dette skriver Psyknytt.no. De skriver videre:

I dag gis en autisme-diagnose som regel når barnet er rundt fire år gammelt. Ved fire-årsalderen er størrelsen og formen på hjernen allerede noe annerledes hos denne gruppen barn, sammenlignet med barn som ikke har en diagnose på autismespekterlidelser. De amerikanske forskerne ønsket å undersøke om denne utviklingen i hjernen kunne spores tidligere.

Tidligere forskning har vist at det å ha søsken med en diagnose på autismespekterlidelser øker sjansen for å utvikle autisme betydelig. 

Ved å plukke ut barn som hadde søsken med autisme fikk dermed forskerne studert hjernen til mange barn som senere viste seg å få en autismediagnose. 

Forskerne fant gjennom hjerneskanningsmetoder blant annet at hos barna som fikk en diagnose på autismespekterlidelser senere, vokste hjernen fortere, sammenlignet med gruppen uten autismediagnose.

Konklusjonen fra studiet et ifølge Psyknytt.no:

Unormal sirkulasjon av cerebrospinalvæske hos babyer kan spille en rolle i utviklingen av autisme. Vi tror at funnene våre er spennende og bør registreres, men vi er også klar over at studien har mange begrensninger, så som at antall deltakere i studien er veldig lavt. Vi ønsker alle forsøk på å gjennomføre undersøkelsen på nytt velkommen, konkluderer forfatterne.

 

Kilde:

 


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den