hjelptilhjelp banner

MR-scanning av babyer kan gjøre det mulig å avdekke autismespekterlidelser allerede ved seks-månedersalderen, antyder en ny undersøkelse fra USA.

Dette skriver Psyknytt.no. De skriver videre:I dag gis en autisme-diagnose som regel når barnet er rundt fire år gammelt. Ved fire-årsalderen er størrelsen og formen på hjernen allerede noe annerledes hos denne gruppen barn, sammenlignet med barn som ikke har en diagnose på autismespekterlidelser. De amerikanske forskerne ønsket å undersøke om denne utviklingen i hjernen kunne spores tidligere.

Tidligere forskning har vist at det å ha søsken med en diagnose på autismespekterlidelser øker sjansen for å utvikle autisme betydelig. 

Ved å plukke ut barn som hadde søsken med autisme fikk dermed forskerne studert hjernen til mange barn som senere viste seg å få en autismediagnose. 

Forskerne fant gjennom hjerneskanningsmetoder blant annet at hos barna som fikk en diagnose på autismespekterlidelser senere, vokste hjernen fortere, sammenlignet med gruppen uten autismediagnose.

Konklusjonen fra studiet et ifølge Psyknytt.no:

Unormal sirkulasjon av cerebrospinalvæske hos babyer kan spille en rolle i utviklingen av autisme. Vi tror at funnene våre er spennende og bør registreres, men vi er også klar over at studien har mange begrensninger, så som at antall deltakere i studien er veldig lavt. Vi ønsker alle forsøk på å gjennomføre undersøkelsen på nytt velkommen, konkluderer forfatterne.

 

Kilde:

 

Videoer om autisme

Les mer om autisme