Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NHI.no: Hvor vidt man bør legge om kostholdet ved autisme er et kontroversielt tema, og det er ikke internasjonalt enighet om hvor dette er å anbefale.Ifølge NHI.no er det særlig i Norge gjort mye forskning rundt betydningen av kostholdet ved autisme (Reichelt og medarbeidere). Observasjoner har gitt mistanke om at gluten og kasein fra kumelk kan ha betydning for utviklingen av autisme. Gluten finnes i våre vanligste kornslag hvete, rug, bygg og havre, mens kasein er et melkeprotein. 

 

Teori om at autisme kommer av problemer i tarmen

Det er utviklet en teori om at proteinene man finner i blant annet brød og melk er sentrale i utviklingen av autisme. Ifølge teorien blir gluten og kasein ufullstendig brutt ned i tarmen.

Som et resultat kommer rester av disse proteinene (peptider) over i blodsirkulasjonen og kan påvirke hjernen. Slike peptider kan spores i urinen hos en del autistiske barn.

Enkelte forskere tror at disse peptidene sammen med såkalte serotonin-opptak-stimulerende-faktorer er avgjørende for utviklingen av autisme. Teorien er at man ved fjerne disse stoffene fra kosten kan unngå skadelige effekter i hjernen, og dermed redusere symptomer på autisme.

 

Hva sier forskningen om kosthold og autisme?

Ifølge NHI.no er det gjort en gjennomgang av utførte studier i 2008 som utforsker denne teorien.

Gjennomgangen av studier viste at bare to studier siden 1965 hadde god nok kvalitet til å bli tatt med i gjennomgangen. Totalt omfattet disse to studiene 35 pasienter. Den ene studien viste en svært liten, men målbar forbedring på blant annet sosial isolasjon og evne til å kommunisere, og gav slik sett forskningsmessig støtte til teorien.

Den andre studien fant ingen forskjell mellom de to gruppene.

Konklusjonen er at med så få pasienter, kan man ikke si at denne type dietter har noen sikker effekt. Man kan ikke si noe om eventuelle skadelige effekter av slik diett.

 

Bør man legge om kostholdet ved autisme?

NHI.no anbefaler at dersom du ønsker å prøve slik behandling på ditt barn, bør du konferere med behandlingsteamet. For å sikre et fullverdig kosthold, bør man få hjelp fra en fagperson.

En gjennomgang av studier i den anerkjente Cochrane databasen viser at det foreløpig ikke er forskningsmessig dekning for å si at glutenfri og kaseinfri kost har positiv effekt på autisme, og heller ikke hvor vidt et slikt kosthold skaper problemer, men det understrekes at det trengs mer forskning på området for å kunne gi sikre råd.

I påvente av mer forskningsstøtte er det en del foreldre som prøver ut metoden. I en artikkel på TV2.no som viser at det har skjedde en tjuedobling av autismediagnoser de siste 15 årene, forteller foreldre av et autistisk barn at de har stor tro på at kosttilskudd og en diett fri for melk og mel gjør datteren roligere.

Autismesiden.no skriver også at det mangler god forskning på temaet, men at mange foreldre har rapportert om bedringer ved omlegging til en mel- og melkefri diett. 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme