Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Svenske forskere har fulgt en gruppe gutter med Asperger syndrom i 20 år. Livet deres tok ulike retninger. 80% hadde fremdeles en autismediagnose som voksne. En femtedel vokste av seg de fleste symptomene. Og rundt halvparten strevde ganske betydelig psykisk.

Dette er noe av det som kommer fram i en artikkel på forskning.no som ser nærmere på en studie av psykolog Adam Helles, ved Sahlgrenska Akademin i Gøteborg. 

Store forskjeller i livskvalitet i voksen alder

Forskning.no skriver videre at studien begynte da guttene med Asperger var 11 år gamle.

Forskerne har fulgt noen av dem opp gjennom hele oppveksten. Etter 20 år var de interessert i å oppsummere hvordan livet deres hadde blitt.

Studien viser at det var store forskjeller på livskvaliteten til de 50 guttene som fortsatt var med på forskningsprosjektet etter to tiår.

 

Noen innfrir ikke lenger diagnosen som voksne

Mens noen hadde store problemer og trengte mye hjelp fra omgivelsene, hadde andre  betydelig færre problemer som 30-åringer enn de hadde som 11-åringer. ¨

20 prosent var så godt som symptomfrie.

Forskning.no presiser omkring de som ikke lenger innfridde kriteriene for Asperger-diagnosen i voksen alder:

Selv om de i denne siste gruppen fortsatt hadde visse autistiske trekk, så begrenset det ikke dem i livet deres. De hadde jobb, kjæreste, venner og egen bolig. 

 

- Den mest stabile psykiatriske diagnosen vi har

Psykolog Adam Helles, som har vært involvert i studien, forteller til forskning.no at det er vanligere enn å bli kvitt psykiatriske diagnoser enn man tidligere har trodd:

Mange studier har vist at mellom 15 og 25 prosent av personene med milde autismediagnoser, som Asperger syndrom, ikke oppfyller diagnosekriteriene ved oppfølging.

Med andre ord behøver ikke en autismediagnose i ung alder bety at man nødvendig vil innfri kriteriene for diagnosen hele livet.

Vi må likevel huske at dette er den mest stabile psykiatriske diagnosen vi har, legger Helles til.

Vi ser at i den gruppen vi har studert, hadde 80 prosent en stabil diagnose etter 20 år.

 

Mange med Asperger sliter psykisk i voksen alder

Et annet viktig moment i studien var de store forskjellene i livskvalitet og psykisk helse mellom personene. 

En stor gruppe, rundt halvparten, har fortsatt store problemer og har utviklet andre psykiatriske problemer. De har det ikke så bra, forteller Helles.

Han legger til:

En stor forskjell i mitt daglige arbeid er at jeg nå er mye mer oppmerksom på å beskrive også psykiatriske symptomer og hvordan pasienten har det. Jeg vil ikke bare beskriver symptomene på Asperger når jeg gjør en utredning.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Bilde: mamma.no
Autisme / Asperger

En ganske alminnelig gutt

Ingen kan se at Benjamin har en annen oppskrift på livet enn andre barn. Åtteåringen har…