Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ViMo er et digitalt verktøy som gjør det enkelt for skolen å gi sosial ferdighetstrening til barn og unge med utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter. Mange skoler har tatt verktøyet i bruk, og mange er interesserte. Nå kan du delta på gratis webinar for å få opplæring i bruken av ViMo

Bilde: av Taylor Wilcox på UnsplashDette kommer fram i en samtale med Øyvind Grimsgaard ved ViMo.

 

Webinar om hvordan bruke ViMo

Han forteller:

Siv og Ingeborg fra Helse Fonna skal ha et webinar neste onsdag, 2. desember kl 11, hvor de går gjennom sosial ferdighetstrening ved bruk av verktøyet ViMo, og viser metoden og innlæringsteknikkene som inngår her. De vil så vise hvordan verktøyet kan brukes ved å gjennomgå et case. 

Dette tror jeg kan være relevant for svært mange foreldre og interessen så langt har vært svært god

Ønsker du å melde deg på? Deltakelse er graits, og du kan melde deg på her

Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Øyvind Grimsgaard i ViMo via oyvind.grimsgaard@vimo.no / 97672914.

 

Om ViMo

En grunnvanske ved autismespekterforstyrrelse er de sosiale utfordringene i samhandling med andre, som kan gjøre skolegangen spesielt utfordrende. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser er visuelt sterke og forstår bedre ferdighetene gjennom å observere, forklare, trene og gjøre.

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.

Videosnutter som læringsverktøy

ViMo-verktøyet tar i stor grad i bruk videoer med sosiale ferdigheter, men har også en rekke andre funksjoner og muligheter. 

På et lanseringsseminar tidligere i høst gav Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord en utfyllende presentasjon av innholdet i ViMo-plattformen. Du understreket

For at opplegg for sosial ferdighetstrening skal fungere, må det være strukturert, godt planlagt, og lett tilgjengelig.

ViMo-programmet er designet for å gjøre det enkelt med strukturerte og godt planlagte opplegg i skolen.

Les mer om webinaret

På ViMo sine nettsider utdypes det: 

 

ViMo inviterer til gratis webinar 2. desember kl 11 - 13 med Siv Marie Øyjord og Ingeborg Marie Halvorsen fra Helse Fonna HF.

ViMo er et digitalt verktøy som skal lette tilgangen til og gjennomføringen av sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrring.

Tema for webinaret er sosial ferdighetstrening for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker.

Målet er at vi gjennom webinaret skal bli godt kjent med verktøyet ViMo slik at det styrker skoler, foreldre, PPT kontorer og andre helsepersonell til å:

 

  1. Kartlegge sosiale ferdigheter
  2. Analysere miljøfaktorer/sosiale ferdigheter
  3. Få innsikt i metodikk
  4. Opplæring/øving i ulike innlæringsteknikker

 

Siv og Ingeborg vil gå igjennom metoden, innlæringsteknikkene og funksjonene i ViMo og vise hvordan det kan brukes gjennom et case. 

Det er gratis å delta og det er åpent for alle. Det vil være muligheter å sende inn spørsmål underveis.

På ViMo kan du registrere deg for 30 dagers gratis prøveperiode. Skulle prøveperioden din ha utgått før webinaret kan du ta kontakt med oss for å få forlenget perioden.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme