Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I slutten av august lanserer Voksne for Barn en rapport som spør hvordan barn med spesielle behov ivaretas i den nasjonale satsningen på å fremme psykisk helse i skolen. Det er gratis å delta på lanseringen.

Bilde: Michał Parzuchowski på UnsplashDette kommer fram på Voksne for barn sine nettsider.

De skriver:

Nasjonal satsning på psykisk helse i skolen har hatt som mål å fremme alle barns psykiske helse og bidra til et godt psykososialt miljø, men det har vært lite fokus på hvordan barn med spesielle behov ivaretas.

Med utgangspunkt i livsmestringsprogrammet Zippys Venner har Voksne for Barn, Statped og Regionalt kompetansesenter for Autisme, ADHD, Tourettes og Narkolepsi- RKT siden 2016 sett på hvordan tiltak som skal fremme alle elevers psykiske helse tilrettelegges for barn med spesielle behov og hva lærere og andre ansatte i skolen trenger for å bedre inkludere disse barna.

Det har resultert i rapporten Livsmestring i skolen for barn med spesielle behov.

De inviterer nå til at interesserte kan delta under lanseringen av rapporten. 

For å lese mer og melde deg på arrangementet: Les invitasjonen her

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme