Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Et av kjennetegnene på autisme er en uvanlig øyekontakt. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva dette handler om. Denne videoen gir et kjempefint perspektiv på dette.Et av kjennetegnene på autisme er en uvanlig øyekontakt. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva dette handler om. Denne videoen gir et kjempefint perspektiv på dette.

Slik begynner videoen:

- Noen spurte min sønn hvorfor han strever han så mye med øyekontakt.

 

Se videoen her

 

Overveldet av informasjon

Og dette var sønnens svar:

- Mine øyne kan se veldig godt.

- De fleste mennesker virker til å måtte se lenge og hardt for å hente ut meningen i et bilde. Jeg kan "ta inn" et bilde på et øyeblikk.

- Hver dag kan jeg se mange ubetydelige detaljer. Jeg ser bort for å ikke bli overveldet av den store mengde av slike små biter av informasjon.

- Jeg ser på ting som en lærer eller en annen person ber meg om å se på. Dette hjelper meg til å konsentrere meg om hva jeg bør fokusere på.

- Jeg kan søke etter lærerens stemme for å prøve å fokusere. 

- Jeg lærer best av å sitte side-ved-side med læreren. Når jeg sitter ved siden av læreren hjelper det meg til å fokusere på lærerens stemme i steden for visuelle distraksjoner.

- Jeg får med meg veldig mange lyder også. Jeg er nødt til å fjerne en del stimuli for å klare å svare på spørsmål eller krav fra andre mennesker.

- Jeg blir trist når andre tror at jeg ikke liker dem. 

- Jeg er glad i mennesker.

 

Verden er alt for intens

Det å ha autisme er på mange måter en annen måte å bruke hjernen på, hvor verden ofte blir for "intens." Derfor har forskere begynt å bruke en ny modell for å forstå autismespektertilstander, hvor et viktig begrep er intense world theory, eller "verden er alt for intens"-teorien om mennesker med autisme.

Videoen over er derfor et godt eksempel på dette.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Autisme og Aspergers syndrom

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…