Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Etter 5 år med utvikling av metode, innhold og portal, er ViMo klar til å lanseres 26. oktober.

Bilde: Skjermdump fra invitasjon til lansering 

Dette kommer fram i en pressemelding fra Youwell og Helse Fonna, som står bak utviklingen av verktøyet. I tillegg har Autismeforeningen i Norge, Innovasjon Norge, Extrastiftelsen og RFM Helse Vest bidratt til prosjektet.

 

En enklere hverdag for barn og unge med autismespekterforstyrrelse

I pressemeldingen står det videre:

Grunnvansken ved autismespekterforstyrrelse er de sosiale utfordringene i samhandling med andre, som kan gjøre skolegangen spesielt utfordrende. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser er visuelt sterke og forstår bedre ferdighetene gjennom å observere, forklare, trene og gjøre.

Ved bruk av ViMo kan brukerne enkelt benytte seg av ulike verktøy og metoder, utviklet av spesialister som Jed Baker, Carol Gray, Lee A. Wilkinson, Daniel LeGoff og Simon Baron-Cohen. Metoden har påvist god læringseffekt innen sosial fungering, språk og kommunikasjon, rigiditet og repetitiv atferd.

 

Å bedre prognosen for framtidig fungering

Siv Marie Øyjord og Ingeborg Halvorsen, fra Helse Fonna HF, forteller: 

– Målet er å lære barna bedre sosiale ferdigheter. Det handler rett og slett om å få og holde på venner, og på lang sikt kan det gjøre at barnet som voksen har større sannsynlighet for å kunne ha en jobb og delta i yrkeslivet.

I pressemeldingen blir det videre understreket:

ViMo vil lette gjennomføring av sosial ferdighetstrening i skolen, og kan hjelpe elevene til å etablere og opprettholde relasjoner, redusere stressfaktorer og forstå bedre det sosiale samspillet slik at eleven fungerer bedre i sosiale settinger.

 

Også aktuell ved ADHD eller sosial angst

Siv Marie Øyjord forteller:

– Mestringen kan styrke barna i hverdagen og forebygge utvikling av psykiske lidelser som følge av ensomhet eller vansker med å håndtere sosiale situasjoner. Slik kan videomodellering være aktuelt også for barn med ADHD, sosial angst eller andre sosiale- og kommunikative vansker.

 

Vil du vite mer om ViMo?

  1. For mer informasjon om ViMo: http://vimo.no/

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme