Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Bare det å leve i nære relasjoner gjør at en med Asperger syndrom trenger mer pusterom enn det som kan virke vanlig. Denne boken handler om godt voksne med diagnosen Asperger syndrom, men historien begynner i barndommen.

Bilde: av Drew Hays på UnsplashDette forteller Gustav Koi, som nå er aktuell med en ny bok om Asperger syndrom. 

 

Nå er boken i salg

Gustav Koi skriver på www.buktaleren.no - som er forfatterens egen nettside: 

"Asperger -det skjulte syndrom" er en ny bok som kan kjøpes. Prisen er 265,- og kan bestilles på e-post koi@buktaleren.no eller på SMS 98423118. Kan også bestilles gjennom facebook på en PM.

 

Ønsker å spre kunnskap om Asperger syndrom

- Hva var grunnen til at du ville skrive denne boken?   

Ideen fikk jeg først da jeg så TV serien "Alle i arbeid" der unge voksne mennesker med Asperger syndrom strevde med å finne en jobb som passet for dem. Jeg tenkte hvordan var det for meg den gang da jeg søkte jobb uten å vite om Asperger-diagnosen? Videre så tenkte jeg på alle dem som har fått diagnosen Asperger syndrom senere i livet, og stilte meg det samme spørsmålet: hvordan var det for dem å vokse opp i en tid da diagnosen ikke var kjent for dem, og diagnosen de bar på? Da ble det ikke lenger bare spørsmål om jobb, men hvordan tiden hadde vært fra barn til voksen alder, fortsatt uten å vite om diagnosen.

Målet med denne boken «Asperger det skjulte syndrom» er fortsatt å spre kunnskap om denne diagnosen, og mennesker som bærer den, men denne gangen om personer som har fått Asperger-diagnosen i godt voksen alder.

 

Ofte et usynlig syndrom

- Hva handler boken om?

Boken handler vesentlig om hvordan disse bidragsyterene til boka, kvinner og menn, har taklet forskjellige utfordringer, hvilken plager de har hatt, hvordan Asperger syndrom har vært usynlig for dem også i en voksen periode, men at mange har prøvd å finne ut hva som ikke stemmer med dem i forhold til omgivelsene og andre mennesker i deres nærhet. 

Boken viser at det er store forskjeller i personligheter og i forhold til hvordan nab er berørt av diagnosen. Boken tar også opp forskjellige påstander og meninger som blir besvart ut fra et mer nyansert syn på mennesker med diagnosen. 

- Hvem er målgruppen for boken? Hvem håper du kommer til å lese boken? Er den for andre med Asperger-diagnose? Pårørende? Hjelpeapparatet?

Ja, jeg mener at alle kan ha nytte av boken, først og fremst voksne med diagnosen, men alle som har en relasjon til en med Asperger syndrom. Hjelpeapperatet kan få en bedre forståelse av hvordan forkjellige mennesker med Asperger kan virke. Noen fagpersoner som har utredet voksne med diagnosen, deler sine erfaringer og meninger om disse mennesker med denne diagnosen. 

 

Forskjellige personligheter

- Kan du si litt om hvilken temaer som blir tatt opp i boken?

Hovedtemaene i boka er: Barn og ungdomstida; venner og relasjoner; tilleggsdiagnoser og -vansker; utdannelese og jobb; skjult diagnose i voksen alder; mot utredning og diagnose; Aspergere før og nå; fagpersoner og utredning; og påstander, meninger og erfaringer om Asperger syndrom. 

- Er det et hovedbudskap i boken? 

Mitt hovedbudskap er at Asperger-diagnosen berører mennesker svært forskjellig, selv om det er noen felles hovedkriterier. De takler også vanskligheter og utfordringer forskjellig, fordi de har forskjellige personligheter. Trening og holdninger kan bety mye på hvordan de kan ha det. Ut fra dette er noen dermed flinkere til å tilpasse seg, eller har viljen til å kunne det. Men de fleste blir slitne, trenger mye ro eller alenetid etter sosiale sammenkomster.

Bare det å leve i nære relasjoner gjør at en med Asperger trenger mer pusterom enn det som kan virke vanlig. 

Et annet buskap er at siden Asperger syndrom ikke er en psykisk sykdom, men en en nevrobiologisk tilstand, er det viktig å kunne skille mellom diagnosen Asperger og andre diagnoser og plager.

 

Her kan du kjøpe boken

- Kan du si hvordan man kan kjøpe den?  

Det som er helt sikkert nå er at jeg kommer til å ha boken på min hjemmeside www.buktaleren.no. Ellers er det litt for tidelig å si noe sikkert hvor den kan finnes andre steder på nettet nå. 

asperger det skjulte syndrom kopiBildet: Forsiden av boken Asperger - det skjulte syndrom 

 

bakside gustav koi asperger

Bildet: Baksiden til boken Asperger - det skjulte syndrom

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme