Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNettstedet TED.com har publisert sju videoer om autisme og autismespekteret som kan være nyttige for alle som arbeider med barn med autisme.

Dette skriver PsykNytt på sine nettsider.

Temple Grandin beskriver i en video på foredrags-nettstedet TED.com hvordan noen av verdens største innovatører som Einstein, Mozart og Tesla hadde autisme. Mange autister tenker i bilder, ikke i ord - ifølge PsykNytt.

TED inneholder flere informative videoer om autisme:

 

Hva vi vet om autisme (og hva vi ennå ikke vet)

Wendy Chung beskriver hva vitenskapen i dag vet om autisme og sammenhenger med mulige årsaker.

 

En ny måte å diagnostisere autisme på

Ami Klin viser hvordan «eye tracking» kan brukes til å diagnostisere autisme tidlig. Normale barn følger øynene til andre mennesker, mens barn med autisme ser mer på ting enn på mennesker. Selv om autisme er medfødt, utvikler den seg selv ved at hjernen oppfører seg forskjellig fra hjernen hos andre barn.

 

Verden trenger alle slags hjerner

Temple Grandin beskriver hvordan barn må få utvikle evnene sine, selv om de mangler enkelte ferdigheter som andre barn har. For eksempel vil barn som har problemer med algebra fint kunne håndtere trigonometri. Hvis flere lærere kjenner til slike særtrekk, vil mange barn kunne få et mer meningsfylt liv. Mange skoler fjerner praktiske fag, og dette er uheldig for barn med autismespektrumlidelser, mener hun.

 

Et genis toneart

Derek Paravicini ble født tre og en halv måned for tidlig. Han er blind og har en alvorlig autisme. Men han har absolutt gehør og spiller klavér på konsertpianistnivå.

 

Et ordspill for autister

Grammatikk er svært vanskelig for autister. For å bøte på dette laget Ajit Narayanan Free Speach. I dette spillet settes ord settes sammen uten grammatikk, og folk som regnes som ikke-verbale kan kommunisere uavhengig av språk. Spillet kan også brukes til å lære fremmedspråk.

 

Hva jeg lærte av mine autistiske brødre

– Vær så snill, ikke kall meg normal, ber Faith Jegede og beskriver sine to brødre med kjærlighet.

 

Ubetinget kjærlighet og ubetinget aksept

Forfatteren Andrew Solomon beskriver hvordan det er å oppdra et barn som er fundamentalt forskjellig fra en selv.

 

Kilder:

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…