Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHealth.msn.com: Autismediagnoser blir sjelden stilt før barnet er 5 år, selv om tiltak virker best før.

HealthMsn.com skriver:

Autisme er en medfødt utviklingsforstyrrelse som kan medføre omfattende vansker med sosialt samspill. Autisme er synlig fra barnet er lite, og før barnet er 3 år gammelt vil vanskene være så tydelige at det er fullt mulig å stille en diagnose. En ny amerikansk studie viser at autismediagnose likevel ofte ikke blir stilt før barnet er 5 år.

De skriver videre:

I USA får mer en halvparten av barn med autisme minst en psykoaktiv medisin, blant antidepressiva, sovemedisin eller antipsykotiske medisiner, selv om ingen av disse medisinene har påvist effekt på de viktigste symptomene på autisme. Dette kan være en konsekvens av at autismediagnosen kommer sent.
Tidlig intervensjon i form av tilrettelegging, trening og strukturert oppfølging av disse barna, er effektivt i å gi barna en god start i livet - og bedre utsikter for å fungere i livet. Disse tiltak som er viktige å få satt i gang så tidlig som mulig - og det er derfor viktig at autisme blir oppdaget tidligere.

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…