Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Health.msn.com: Autismediagnoser blir sjelden stilt før barnet er 5 år, selv om tiltak virker best før.HealthMsn.com skriver:

Autisme er en medfødt utviklingsforstyrrelse som kan medføre omfattende vansker med sosialt samspill. Autisme er synlig fra barnet er lite, og før barnet er 3 år gammelt vil vanskene være så tydelige at det er fullt mulig å stille en diagnose. En ny amerikansk studie viser at autismediagnose likevel ofte ikke blir stilt før barnet er 5 år.

De skriver videre:

I USA får mer en halvparten av barn med autisme minst en psykoaktiv medisin, blant antidepressiva, sovemedisin eller antipsykotiske medisiner, selv om ingen av disse medisinene har påvist effekt på de viktigste symptomene på autisme. Dette kan være en konsekvens av at autismediagnosen kommer sent.

Tidlig intervensjon i form av tilrettelegging, trening og strukturert oppfølging av disse barna, er effektivt i å gi barna en god start i livet - og bedre utsikter for å fungere i livet. Disse tiltak som er viktige å få satt i gang så tidlig som mulig - og det er derfor viktig at autisme blir oppdaget tidligere.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme