hjelptilhjelp banner

Det er stort tabu å være ektefelle til en voksen med en autismespekterforstyrrelse / høytfungerende autisme, skriver aspergerpartner.com. Dette er en nettside som har til siktemål å gi faglig kunnskap og personlig innsikt i de utfordringer som rammer den nevrotypiske part i eit samliv med en voksen som har en autismespekterforstyrrelse.

De skriver:Det er et stort tabu å være ektefelle til en voksen med en autismespekterforstyrrelse (AS) / høytfungerende autisme (Hfa). Det er lite forståelse å hente fra omverdenen. Konsekvensene av vår partners usynlige utviklingsforstyrrelse kan være tung å bære i ensomhet. Som partnere til en voksen med AS/Hfa har vi en unik kunnskap som vi kan dele med hverandre. Ingen har større innsikt i den bisarre virkelighet som det innebærer å leve i parforhold med en med Asperger enn nettopp en som er i samme situasjon.

Det er vår intensjon at både du, dine barn og kjærligheten mellem deg og din ektefelle får bedre vilkår når vi støtter hverandre.

 

Aktuell informasjon om å leve nært med en autistisk partner

På nettsiden aspergerpartner.com finner du nyheter og artikler om det å leve i et parforhold med en autistisk partner.

Det gis informasjon om vanlige utfordringer i samlivet, og du får lese autentiske beretninger om hva et slikt samliv kan innebære av gleder, sorger og særlige utfordringer.

 

 

 1. Om å leve i parforhold med en som har Aspergers syndrom

  I denne videoen møter du et par hvor ektemannen har Aspergers syndrom, og hvor denne innsikten har vært til å hjelp i å forstå de mange problemene som har preget ekteskapet.

  Video: youtube.com

 2. Dagen jeg fikk vite at jeg har Aspergers syndrom

  I denne videoen forteller Laurence Mitchell kort sin livshistorie - med en erkjennelse gjennom hele livet om at han var annerledes - men hvor det skulle ta lang tid før det ble forstått at han hadde Aspergers syndrom. Han forteller også om hvordan han ble gift i en alder av 29 år og hvordan kommunikasjonsvanskene gjorde seg gjeldene i parforholdet, og om hvordan kunnskapen om Asperger ble avgjørende for å løse disse problemene bedre.

  Video: youtube.com

 3. Mulig å elske en ektefelle med Aspergers syndrom?

  I denne videoen fortelles det om vanlige problemer i parforholdet med en som har Asperger, men også om håpet om å få et lykkelig ekteskap preget av kjærlighet og forståelse.

  Video: youtube.com

 4. Hjelp til å leve i parforhold med en som har Aspergers syndrom

  I denne videoen gis 25 tips til hva som kan være nyttig å kjenne til om parforhold med en som har Aspergers syndrom.

  Video: youtube.com

 

Forum for deg som er partner til en med autisme

Ikke minst har nettsiden et eget samtaleforum, som er forbeholdt partnere av den som lever med en person med en autismespekterforstyrrelse, og også barn av foreldre med autisme. Aspergerpartner.com skriver om forumet:

Forumet er utelukkende for nevrotypiske (NT) ektefeller og partnere til voksne med en autismespekerforstyrrelse, herunder Asperger og høytfungerende autisme. Voksne barn af foreldre med autisme er også velkomne. Forum er IKKE for den som selv har forstyrrelsen.

 

 1. Autismeforeningens veiledningstelefon

  Autismeforeningens veiledningstelefon er åpen mandag, onsdag og torsdag kl. 10-14. Tlf: 23 05 45 72.

 

Les mer på hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme