hjelptilhjelp banner

Barn som har autismespekterforstyrrelser (ASD) har stor effekt av tidlig intervensjon. Slike tiltak fører til klare forandringer i hjernens funksjon, samt fremskritt i evnen til å kommunisere og oppføre seg som andre barn. Dette viser en ny studie utført av Yale School of Medicine, og som nylig er publisert i Journal of Autism and Developmental Disorders. Autismespekterforstyrrelser er nevrobiologiske forhold som hindrer en persons evne til å danne sosiale relasjoner og å kommunisere med andre. De forekommer ofte omfattende atferdsmessige problemer.

Fred Volkmar, MD, Kevin A. Pelphrey, og deres team har oppdaget at hjernen til barn med autisme har god effekt av en tidlig intervensjonsmetode som kalles "pivotal response treatment", et program rettet mot å hjelpe barn med ASD til en bedre atferdsmessig fungering. Intervensjonen stiller høye krav til foreldreengasjement, og tar i bruk lek som viktig læringsarena.

 

Diagnostiserte autisme i alderen 1 til 2 år

Inntil nå har barn med autisme sjelden blitt diagnostisert før 3-5 års alder, og intervensjoner er derfor vanligvis rettet imot denne aldersgruppen. I dette programmet, klarte imidlertid Volkmar og medarbeidere å diagnostisere autisme så tidlig som på ett år gamle barn. 

Den nye teknikken, "pivotal response treamtment", er beskrevet å være lett å utnytte på barn under to års alder.

Forskerne benyttet MRI-undersøkelser (magnetic resonance imaging) for å analysere endringer i hjernens aktivitet når 2 til 5 år gamle barn fikk behandling.

Det var i særlig grad områder i hjernen knyttet til å oppfatte sosiale signer som viste bedring. 

Disse funnene ble avledet fra bare 2 barn. Imidlertid er ekspertene nå i gang med gjenta studien på 60 barn. 

 

Tidlig intervensjon fungerer på autisme

Volkmar forteller:

Forskningen på autisme har kommet et godt stykke på vei. Disse funnene er spennende fordi de viser at tidlig intervensjon fungerer som behandlingsmetode på autisme.

 

Kilde: 

Les mer om autisme

Bilde: mamma.no
Autisme / Asperger

En ganske alminnelig gutt

Ingen kan se at Benjamin har en annen oppskrift på livet enn andre barn. Åtteåringen har…