Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

ViMo er et “komplett” sosialt ferdighetstreningsprogram i skolen for elever med autismespekterforstyrrelser og andre sosiale- og kommunikative vansker. Verktøyet ble lansert idag, og er tilgjengelig på www.vimo.no

Bildet: Jonny Klemetsen (t.v.), Ingeborg Halvorsen,
Siv Marie Øyjord. Foto: hjelptilhjelp.no 

Ressursen er nå tilgjengelig

Lanseringen skjedde gjennom et seminar på Grieg-gaarden i Bergen som også ble streamet på nett. Omlag 200 personer var til stede på lanseringen enten gjennom streaming eller i selve konferanselokalet.

Daglig leder i Youwell, Jonny Klemetsen, åpnet seminaret. Han fortalte om historien bak utviklingen av ViMo. Verktøyet bygger på boken «Social Skills Training» av Jed Baker og er utviklet i samarbeid med Helse Fonna HF.

Han fortalte også om andre prosjekter hvor Youwell er involvert, blant annet INTROMAT.

 

 

Inspirert av Social skills-training

Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord, fra habiliteringsavdelingen i Helse Fonna, har hatt en sentral rolle i utviklingen av ViMo. De fortalte at de først ble klar over behovet for denne typen verktøy allerede i 2012.

Utgangspunktet var at de i sitt arbeid med unge mennesker med autisme så behovet for bedre verktøy for sosial ferdighetstrening, og de lot seg inspirere av arbeidet til den anerkjente psykologen Jed Baker. 

Han er kjent for å ha utviklet programmet "Social skills training" og hadde utviklet videoer om sosiale ferdigheter på en måte som var tilpasset barn med sosiale vansker. 

Men de ønsket seg slike videoer på norsk. I årene som fulgte var de involverte i arbeidet med å lage en rekke norske videoer for sosial ferdighetstrening, og disse utgjør en sentral del av ViMo-verktøyet.

 

Arbeidet må være strukturert

På lanseringsseminaret gav Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord en utfyllende presentasjon av innholdet i ViMo-plattformen. 

For at opplegg for sosial ferdighetstrening skal fungere, må det være strukturert, godt planlagt, og lett tilgjengelig, understreket de.

Et sentralt poeng med ViMo-plattformen er at den er utviklet for å være enkelt i bruk, og for å tilrettelegge for mer planlagt og struktuert arbeid med sosial ferdighetstrening.

Viktig med individuell tilpasning

De fortalte også at det er viktig at treningsopplegg for sosiale ferdigheter må tilpasses til barnet som skal få treningen. Gjennom ViMo-plattformen tilbys en lang rekke ferdigheter.

Nærmere bestemt fokuserer ViMo på 70 sosiale ferdigheter hvor videomodellering står sentralt i opplegget for hver enkelt ferdighet.

Imidlertid vil det gjerne være slik at det er noen bestemte av disse temaene som er mest aktuelle å jobbe med for det enkelte barnet. I ViMo-ressursen er det egne moduler med hjelpemidler for å kartlegge behovet til eleven.

 

  1. Om ViMo-plattformen

    I denne videoen får du en enkel innføring i hva ViMo-plattformen dreier seg om.

  2. Fagpersoner ved Helse Fonna om ViMo

    I denne vidoen forteller Siv Marie Øyjord og Ingeborg Halvorsen, fra Helse Fonna, om ViMo-plattformen.

 

 

Eksperter fra autisme-feltet

På seminaret var det også live-stream med Daniel LeGoff, samt en digital forelesning fra Jed Baker. De har begge vært viktige samarbeidspartnere rundt utviklingen av ViMo.

Daniel LeGoff er kanadisk nevropsykolog og grunnlegger av LEGO®-based therapy. Denne metoden inngår som en del av ViMo-plattformen. LeGoff sin metode blir brukt i store deler av verden, og er en anerkjent metode som har vist god effekt i en rekke studier.

Jed Baker sitt foredrag handlet om sosial ferdighetstrening i møte med barn og unge med autisme. Der gjennomgikk han viktige prinsipper som må ligge til grunn for sosial ferdighetstrening hos barn med sosiale utfordringer. 

Han vektla blant annet at to sentrale spørsmål i forhold til å velge hvilke ferdigheter et barn bør øve på er følgende:

Hva gjør barnet for lite av for å kunne lykkes sosialt? Og: Hva gjør barnet for mye av for å kunne lykkes sosialt? 

Svaret på disse spørsmålene danner et godt utgangspunkt for valget av hvilke sosiale ferdigheter som er mest aktuelle for det enkelte barnet. 

 

Vil du prøve ut ViMo på din skole?

Mer informasjon om ViMo-plattformen er å finne på www.vimo.no. Det er gratis prøveperiode på 30 dager.

vimo prov gratis

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om autisme

Bilde: mamma.no
Autisme / Asperger

En ganske alminnelig gutt

Ingen kan se at Benjamin har en annen oppskrift på livet enn andre barn. Åtteåringen har…
Autisme og Aspergers syndrom

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…