facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om autisme

Siste nyheter om autisme - Siste nyheter om psykisk helse


Barn og unge med autismespekterforstyrrelser kan ha god effekt av opplæring som tar i bruk videoer som modellerer sosiale ferdigheter. Nå har Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse Fonna laget enda flere norske videoer som foreldre, lærere, barnehageansatte og andre fagpersoner kan bruke i dette arbeidet.

I desember 2015 la Helse Fonna ut seks videoer på sin Youtube-kanal, som handler om ferdighetene å takle å tape, når er det ok å avbryte andre, problemløsning, spør når du ikke forstår, turtaking, og å vise forståelse for andres følelser.Vi håper at dette vil føre til mer effektiv trening av sosiale ferdigheter og at det blir enda større fokus på å trene på spesifikke sosiale ferdigheter med barn og ungdom med autisme, skrev da Helse Fonna på sine nettsider.

Denne uken kom det ti nye videoer i serien. De nye ferdighetene som vises denne gangen er: å starte en samtale, å holde gående en samtale, å avslutte en samtale, å ikke stå for nær en samtalepartner, å akseptere nei som et svar, å holde seg rolig, å få oppmerksomhet på en positiv måte, å bli med andre å leke og spille, å spørre om noen vil være med å leke eller spille, og å akseptere kritikk.

 

Her er de ti nye videoene

 

 1. Å starte en samtale

  Video fra Helse Fonna 2. Å holde gående en samtale

  Video fra Helse Fonna

 3. Å avslutte en samtale  Video fra Helse Fonna

 4. Å ikke stå for nær en samtalepartner

  Video fra Helse Fonna

 5. Å akseptere nei som et svar

  Video fra Helse Fonna

 6. Å holde seg rolig

  Video fra Helse Fonna

 7. Å få oppmerksomhet på en positiv måte

  Video fra Helse Fonna

 8. Å bli med andre å leke og spille

  Video fra Helse Fonna

 9. Å spørre om noen vil være med å leke eller spille

  Video fra Helse Fonna

 10. Å akseptere kritikk

  Video fra Helse Fonna

Her er de seks øvrige videoene

 

 1. Å takle å tape

  Video fra Helse Fonna

 2. Problemløsning

  Video fra Helse Fonna

 3. Å vise forståelse for andre sine følelser

  Video fra Helse Fonna

 4. Turtaking

  Video fra Helse Fonna

 5. Når er det ok å avbryte andre?

  Video fra Helse Fonna

 6. Spør når du ikke forstår

  Video fra Helse Fonna

 

Tidligere har Siv Marie Øyjord fortalt til hjelptilhjelp.no at de bruker en sosial ferdighetsmanual i sitt veiledningsarbeid mot kommunene som er skrevet av Jed Baker, og at videoene inngår naturlig i dette arbeidet. Øyjord fortalte:

Vi bruker videoene i individuell-, gruppe- og klassetrening.
Innlæringsprinsippene i manualen bygger på ART og har følgende oppbygning: Forklaring av ferdighet, modellering, rollespill og naturlige situasjoner. Vi bruker videoene for å visualisere (modellere) ferdigheten for barnet/ungdommen, men også som eit «cue card» (påminning), for eksempel gjennom at barnet/ungdommen ser videoen i forkant av situasjoner der ferdigheten er nødvendig, eller på faste tidspunkt gjennom en hel dag.

Alle videoene ligger tilgjengelig på Helse Fonna sin youtube-kanal.

 

Les mer

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no