hjelptilhjelp banner

Et av kjennetegnene på autisme er en uvanlig øyekontakt. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva dette handler om. Denne videoen gir et kjempefint perspektiv på dette.

Et av kjennetegnene på autisme er en uvanlig øyekontakt. Det kan være vanskelig for utenforstående å forstå hva dette handler om. Denne videoen gir et kjempefint perspektiv på dette.Slik begynner videoen:

- Noen spurte min sønn hvorfor han strever han så mye med øyekontakt.

 

Se videoen her

 

Overveldet av informasjon

Og dette var sønnens svar:

- Mine øyne kan se veldig godt.

- De fleste mennesker virker til å måtte se lenge og hardt for å hente ut meningen i et bilde. Jeg kan "ta inn" et bilde på et øyeblikk.

- Hver dag kan jeg se mange ubetydelige detaljer. Jeg ser bort for å ikke bli overveldet av den store mengde av slike små biter av informasjon.

- Jeg ser på ting som en lærer eller en annen person ber meg om å se på. Dette hjelper meg til å konsentrere meg om hva jeg bør fokusere på.

- Jeg kan søke etter lærerens stemme for å prøve å fokusere. 

- Jeg lærer best av å sitte side-ved-side med læreren. Når jeg sitter ved siden av læreren hjelper det meg til å fokusere på lærerens stemme i steden for visuelle distraksjoner.

- Jeg får med meg veldig mange lyder også. Jeg er nødt til å fjerne en del stimuli for å klare å svare på spørsmål eller krav fra andre mennesker.

- Jeg blir trist når andre tror at jeg ikke liker dem. 

- Jeg er glad i mennesker.

 

Verden er alt for intens

Det å ha autisme er på mange måter en annen måte å bruke hjernen på, hvor verden ofte blir for "intens." Derfor har forskere begynt å bruke en ny modell for å forstå autismespektertilstander, hvor et viktig begrep er intense world theory, eller "verden er alt for intens"-teorien om mennesker med autisme.

Videoen over er derfor et godt eksempel på dette.

Les mer om autisme

Bilde: mamma.no
Autisme / Asperger

En ganske alminnelig gutt

Ingen kan se at Benjamin har en annen oppskrift på livet enn andre barn. Åtteåringen har…
Autisme

Klar og sterk tale

Hjerteåpnende vakkert og uendelig sårt om å være forelder til et barn som er annerledes.…