Jeg håper at alle som leser dette, klarer å tro på at diagnosen bare er en merkelapp. En forenkling av sammensatte problemer. Som ikke sier noe om hvem du er. Selv om det kan føles slik. 

Dette skriver en anonym person i et innlegg på Psykologisk.no. Han forteller at han tidligere har jobbet som psykolog, og at han har diagnosen bipolar lidelse.Jeg synes merkelappen bipolar har lite verdi, skriver han.

Den stenger en hel rekke dører som kunne vært åpne. For meg blir det mer meningsfylt å snakke om konkrete maniske episoder. En episode i fortida betyr ikke en ny i fremtida, selv om statistikken sier at sjansen er til stede. Når du beskriver diagnosen som kronisk, tar du også vekk håpet om endring.

Han forteller videre:

Min beste beskrivelse av mani er som en «life-changing event» som preges av mye stress, ofte både selvpåført og utløst av uheldige omstendigheter. En overbelastet hjerne blir hypersensitiv, tenker for mye, konkluderer for fort og vil bruke lang tid på å roe seg ned. Fryktsenteret står i full beredskap: Hva er det neste som kan gå galt?

Hans oppfordring er:

Det er viktig å ikke ta til seg diagnosen som identitet. Diagnoser er hypoteser som forenkler virkeligheten.

Jeg håper at alle som leser dette, klarer å tro på at diagnosen bare er en merkelapp. En forenkling av sammensatte problemer. Som ikke sier noe om hvem du er. Selv om det kan føles slik.

 

Kilde