Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er en vanlig, men lite forstått tilstand. ADHD er kjennetegnet av impulsivitet, hyperaktivitet og svikt i oppmerksomhet i en slik grad at det skaper problemer på flere livsområder.

Dette skriver ADHD-prosjektet ved K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser på sine nettsider. De forteller at gjennom ADHD-prosjektet gjennomfører en forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen en bred kartlegging av ADHD hos voksne. Prosjektet startet våren 2004, og vil pågå fram til 2025. De skriver på sine nettsider:

Vi rekrutterer personer med diagnosen ADHD (hyperkinetisk lidelse), og deres familiemedlemmer.

De har allerede rekruttert 900 personer med ADHD, deres familier, og andre familier som skal fungere som kontrollgruppe i studien.

Dette gjør studien til den største i sitt slag i Norge, og en av de største kliniske studier i verden.

Mye tyder på at pasienter med ADHD-symptomer i voksen alder tilhører en kjernegruppe med spesielt alvorlig ADHD, der genetiske komponenter antas å være sentrale, ifølge nettsidene til ADHD-prosjektet. Prosjektet skal blant annet bidra til en bedre forståelse av det biologiske grunnlaget for ADHD.

...forskningsresultatene (kan) få direkte konsekvenser for diagnostikk og behandling av en stor og viktig pasientgruppe i Norge.

De informerer på sine nettsider:

Ønsker du å delta i ADHD-prosjektet? Ta kontakt! Tlf: 55 58 68 48 Epost: adhdprosjekt@psybp.uib.no

 

Kilde