facebook 

Hjelptilhjelp.no

Deltakelse  i forskning

Siste nyheter om å delta i forskning - Tips oss om forskningsprosjekt

En ny studie har til hensikt å få økt kunnskap og forståelse om hvordan man mestrer utfordringer relatert til autisme/Asperger syndrom i hverdagen. Hva du gjør i din hverdag for å møte utfordringer du støter på? Hva gjør du som virker for deg i ulike situasjoner og hvorfor mener du at dette virker? Har du høytfungerede autisme/Asperger - og er i full jobb eller er heltidsstudent - kan du delta i denne studien.

Bilde: av Samuel Zeller på Unsplash


Dette kommer fram i en kursinvitasjon fra Mattis A. Falch, som tar mastergrad i rus og-psykisk helsearbeid ved Universitetet i Stavanger. Her følger hele informasjonen fra invitasjonen:

 

NB: Invitasjonen er nå avsluttet.

 Invitasjon og informasjon

Informasjon og invitasjon til deg som ønsker å delta som informant til masteroppgaven "Valg av mestringsstrategier hos personer med høytfungerende autisme/asperger i et recovery-perspektiv".

 

Om meg selv

Jeg er 36 år og utdannet barnevernspedagog og har som miljøterapeut jobbet i flere år med personer med autismespekterforstyrrelser, er dette et naturlig fokusområde for
masteroppgaven i masterstudiet rus- og psykisk helsearbeid ved Universitet i Stavanger.

 Tema

Jeg har i mitt arbeid som miljøterapeut innenfor helse og omsorg vært opptatt av mestring i hverdagen på tross av funksjonsnedsettelser. Bevisstheten rundt personer med høytfungerende autisme og asperger er økende. Men mye av forskingen vi har i dag er fokusert på de ulike problemene og utfordringene knyttet til autisme og asperger.

Hensikten med studien er å få økt kunnskap og forståelse om hvordan man mestrer utfordringer relatert til autisme/asperger i hverdagen. Hva du gjør i din hverdag for å møte
utfordringer du støter på? Hva gjør du som virker for deg i ulike situasjoner og hvorfor mener du at dette virker?

Innenfor psykisk helsearbeid er recoverytenkningen, hvor livsmestring er sentralt, i ferd med å få endre praksisfeltet og behovet for kunnskap er stort. Formålet med studien er å kunne gi et bidrag til dette. For å nå ut til fagmiljøene og interesseorganisasjoner vil det ferdige arbeidet forhåpentligvis bli presentert som en vitenskapelig artikkel i et aktuelt tidsskrift.

 

Hvem jeg ønsker å intervjue

Personer med høytfungerende autisme eller asperger som har fullført videregående opplæring og er i full jobb eller er heltidsstudent ved universitet/høyskole.

 

Om du velger å delta

- Intervjuet vil skje på et sted som passer deg, dersom du bor i en annen del av landet kan intervjuet gjennomføres pr. telefon, Skype eller liknende.
- Intervjuet vil vare ca.1-1,5 timer.
- Det vil være frivillig å delta på intervjuet, men for at du skal kunne delta må du gi skriftlig samtykke.
- Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet som senere vil bli skrevet ned.
- Informasjonen du gir vil bli anonymisert og du vil ikke kunne bli gjenkjent av andre.
- Det vil ikke være andre personer enn deg, meg og veilederen min ved Universitet i Stavanger som har tilgang til informasjonen du gir oss.
- Prosjektet er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og Regional etisk komite (REK)

Dersom du ønsker eller vurderer å delta kan du få tilsendt samtykkeskjema som inneholder mer detaljert informasjon.

Håper at dette fenger noen der ute...

 

Kontaktopplysninger

NB: Studien har nå rekruttert nok informanter, og invitasjonen er derfor avsluttet.

Les mer om deltakelse i forskning

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter