Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Er du mann og har en partner med psykiske helseutfordringer? Ønsker du å dele dine erfaringer i en undersøkelse? Da kan du delta i denne anonyme spørreundersøkelsen.

 Bilde: av Alex Bocharov på UnsplashDette forteller Iris Edina Mujanic, som tar mastergrad i rus- og psykisk helsearbeid ved Universitetet i Stavanger.

Hun forteller at tema for studien er «Menn som pårørende i parforhold med en som har psykiske helseutfordringer».

Studiens formål er å finne hvilke pårørendestøttende tilbud disse mennene har behov for, forteller Mujanic.

For å belyse dette tar studien utgangspunkt i menn sine erfaringer. 

 

Menn bruker sjeldnere pårørendestøttende tilbud

Hun forteller også at bakgrunnen for studien er tall som viser at menn i mindre grad enn kvinner benytter seg av pårørendestøttende tilbud.

Hun foretar nå en nettbasert undersøkelse:

Her bes deltakerne om å fortelle om tiden før de traff sin partner, deres nåværende situasjon og hvordan de ser på fremtiden sin. Det er et mål å få svar på hva som hjelper disse mennene i sin hverdag i partnerrelasjon til en som har psykiske helseutfordringer. 

 

Hvem kan delta?

Inklusjonskriterier:

 

  1. Mann over 18 år
  2. Pårørende i parforhold til en som har psykiske helseutfordringer
  3. Den som har psykiske helseutfordringer har den i moderat til alvorlig grad
  4. Har vært i parforhold i omtrent et år eller lenger
  5. Skriver norsk eller engelsk språk på et enkelt til høyt nivå

 

Eksklusjonskriterier, det vil si: Disse kan ikke delta:

- De som på nåværende tidspunkt ikke er i parforhold med den som har psykiske helseutfordringer

- De som ikke behersker norsk eller engelsk godt nok til å skrive på et enkelt nivå

Deltakerne skal ikke oppgi informasjon som kan identifisere dem eller partneren deres. Svarene er anonyme og jeg har fått godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata. 

 

Her kan du delta

For mer informasjon og deltakelse, trykk på lenken under:

PÅMELDING AVSLUTTET