Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Sosial angst og prestasjonsangst er noe som alle mennesker opplever i en eller annen grad. Du inviteres herved til å delta i et forskningsprosjekt som skal undersøke sammenhengen mellom ulike tanker, symptomer og mestringsstrategier i sosial angst.

Dette skriver NTNU på sine hjemmesider. De skriver om undersøkelsen:I denne undersøkelsen ønsker vi å få en bedre forståelse for hvilke mekanismer som igangsetter, opprettholder og forsterker ubehag i sosiale situasjoner og i prestasjonssituasjoner. Derfor er det viktig at vi får informasjon fra mange personer om hvordan de opplever sosiale situasjoner, hvordan de forstår sine reaksjoner og hvordan de mestrer det å være sosial.

De forklarer at det finnes allerede mye kunnskap om sosial angst, men at det samtidig er lite kunnskap om metakognisjonens rolle i sosial angst. Metakognisjon er kort forklart tenkning om tanker.

Hvordan vi tenker om våre egne tanker er med andre ord en sentral del av denne nye studien. Nærmere bestemt blir du bedt om å svare på spørsmål knyttet til:

...hvordan du reagerer i sosiale situasjoner og prestasjonssituasjoner, hvor mye ubehag du opplever i slike situasjoner, hvordan du mestrer slike situasjoner, og hva du tenker om dine mestringsstrategier.

Du kan delta i studien ved å gå inn på denne siden og følge instruksjonene der. NTNU skriver:

Det tar omtrent 20 minutter å svare på spørsmålene.

Etter 8 uker blir man kontaktet per mail og blir invitert til å besvare de samme spørsmålene en gang til. Imidlertid understrekes at du når som helst kan trekke deg eller avbryte uten å måtte begrunne dette nærmere.

Har du spørsmål til studien, eller ønsker at dine svar skal slettes, kan du kontakte prosjektansvarlig Odin Hjemdal (tlf. 73 59 78 89) eller Henrik Nordahl (tlf. 73 59 74 79) ved Psykologisk institutt, NTNU. Hvis du gjennom å fylle ut disse skjemaene skulle få behov for å snakke med psykolog, kan psykologspesialist Odin Hjemdal eller psykolog Henrik Nordahl kontaktes.