Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Har du noen i nær familie med psykose eller bipolar lidelse? Eller føler du deg deprimert eller nedstemt? Da er det gode sjanser for at du kan delta en ny studie som ser på beskyttende faktorer i forhold til psykiske lidelser.

Bilde: Nick Shuliahin på UnsplashDette er noe av det som Thea Simensen, masterstudent i psykologi, forteller til hjelptilhjelp.no. 

 

Grunner til psykiske lidelser

Hun forteller videre:

Det er få studier som ser på beskyttende faktorer for mentale lidelser – mer kunnskap om forebygging kan hjelpe mange før det får negative konsekvenser i skole, arbeid eller sosiale relasjoner.

Det finnes flere komponenter innenfor mentale lidelser. Vi fokuserer i hovedsak på motivasjonskomponenten, da en del studier påpeker at den manglende målrettede atferden som ofte ses hos personer med psykoselidelser gjør prosessen å bli frisk vanskeligere. Og da spesielt hos dem med psykose og depresjon.

For å øke kunnskapen, har vi utviklet noen korte oppgaver for å utforske hvilke faktorer som beskytter, eller hva som hjelper personer med psykoselidelser og depresjon med å bli friske. En av disse oppgavene ligner en gammeldags dataspill. 

 

Søker deltakere

Vi har testet pasienter og ønsker nå å se hva som beskytter deg som er i nær slekt av en pasient men selv er frisk, og deg som føler seg deprimert eller nedstemt (trenger ikke å ha en diagnose).

Mer spesifikt søker vi: deg som selv er frisk, men som har nær familie (søsken, foreldre, barn, besteforeldre) med psykoselidelser eller bipolar lidelse, samt deg som føler deg deprimert eller nedstemt (trenger ikke å ha en diagnose) til å være med i vår studie.

For å være med må du i tillegg være mellom 18 og 50 år gammel og ha norsk som morsmål. Vi ønsker deltakere som befinner seg i Tromsø, Trondheim, Oslo eller Østfold.

Personer med nevrologiske skader kan dessverre ikke delta.

Testen ser på beslutningstaking og motivasjon og er et lite dataspill hvor du skal konkurrere med ekorn om å finne skjulte nøtter. Det vil også være et spørreskjema om tanker og følelser du har i hverdagen. Det vil ta ca. en time, du vil være helt anonym og kan når som helst trekke deg fra studien. Du vil bli kompensert med 150,- NOK for å delta.

 

Interessert?

Ved interesse eller spørsmål send mail til ips.ntnu@gmail.com /gerit.pfuhl@uit.no eller bruk QR-kode til mailadresse. Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Resultatene skal publiseres.

QR kode

 

Les mer om bipolar lidelse