Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forlaget omtaler boken slik:

Boken om bipolare lidelser har eksistert på idéstadiet i flere år blant fagfolkene ved Seksjon for psykiatri, Universitetet i Bergen. Redaktørene av boken har alle lang erfaring innen dette feltet. De har dessuten fått med seg en rekke andre fagfolk, som bidrar med oppdatert kunnskap på området de kjenner best.Bipolare lidelser kan være invalidiserende både for den som er rammet og familien omkring. Behandling må derfor omfatte både den syke selv og de pårørende. Med dagens behandlingsmuligheter kan sykdommen bringes under kontroll, helt eller delvis.

En norsk fagbok på området har vært etterspurt både av fagfolk og av publikum. Den aktuelle boken er først og fremst beregnet på behandlere og forskningsmiljøer, men ved å ta med bidrag fra pasienter og pårørende håper vi at den også kan ha betydning for de rammede selv.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om depresjon og bipolar lidelse

Les mer om bipolar lidelse