hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Under begrepet "stemningslidelser" finner vi forskjellige former for depresjon og mani. Stemningslidelser er en samlebetegnelse på mange lidelser hvor både symptomene og årsakene er forskjellige.
Denne boken er ikke en selvhjelpsbok, men et samarbeidsprosjekt hvor pasient og behandler samarbeider for å skape mestring. Ved hjelp av systematisk og målrettet arbeid kan vi få det bedre. Dette er ikke en bok som løser alle problemer, men er en veiviser til mestring.Annonse: Ark bokhandel

Videoer om depresjon og bipolar lidelse

Flere bøker om depresjon og bipolar lidelse

Les mer om bipolar lidelse