Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Minst 350 millioner mennesker verden over lider av depresjon. Dette er tall som ble kunngjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) på Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober 2012, ifølge nyhetsbyrået Pravda.

Depresjon er ikke en sykdom som bare rammer mennesker i utviklede land, men er et verdensomspennende fenomen. Denne sykdommen forekommer hos begge kjønn, og mellom de fattige og de rike, understreket leder av Department of Mental Health and Substance Abuse, Shekhar Saxena, under en pressekonferanse i Genève, Sveits.Pravda skriver videre:

Ifølge en studie som ble støttet av WHO, kom det... fram at i ethvert samfunn, har nesten 5% av innbyggerne på et gitt tidspunkt en depresjon.

 

Mange forstår ikke at de har en depresjon

Shekhar Saxena fra Verdens helseorganisjon uttrykte bekymring fordi mange av de som lider av depresjon "ikke anerkjenner deres sykdom og ikke søker behandling."

Pravda skriver videre:

Årsakene til depresjon kan være alt fra hjerte-og karsykdommer, økonomisk press, arbeidsledighet, katastrofer eller konflikter. I tillegg får en av fem gravide kvinner en fødelsdepresjon.

1 million selvmord i året - halvparten på grunn av depresjon

Saxena fortalte at depresjon er en gjennomtrengende følelse av tristhet som er til stede sammenhengde i minst i to uker eller mer, og som påvirke personens fungering på skolen eller på jobben. Depresjon preges også av tap av interesse eller glede, skyldfølelse eller lavt selvbilde, forstyrret søvn eller appetitt, følelse av tretthet og dårlig konsentrasjon. Depresjon i verste fall kan føre til selvmord.

Ifølge direktør for Avdeling for psykisk helse og rus, begår på verdensbasis om lag én million mennesker selvmord hvert år, og nesten 50 prosent av dem gjør det som et resultat av depresjon.

Selv om det finnes effektive behandlinger for depresjon, er tilgangen til behandling et problem i de fleste land, og i enkelte land færre enn 10% av de som trenger det får slik behandling.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon

Depresjon

Den mørke depresjonen

Fotografen Thomas Morel er en av Norges fremste fotografer. Bildene hans er enestående -…