Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMinst 350 millioner mennesker verden over lider av depresjon. Dette er tall som ble kunngjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) på Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober 2012, ifølge nyhetsbyrået Pravda.

Depresjon er ikke en sykdom som bare rammer mennesker i utviklede land, men er et verdensomspennende fenomen. Denne sykdommen forekommer hos begge kjønn, og mellom de fattige og de rike, understreket leder av Department of Mental Health and Substance Abuse, Shekhar Saxena, under en pressekonferanse i Genève, Sveits.

Pravda skriver videre:

Ifølge en studie som ble støttet av WHO, kom det... fram at i ethvert samfunn, har nesten 5% av innbyggerne på et gitt tidspunkt en depresjon.

 

Mange forstår ikke at de har en depresjon

Shekhar Saxena fra Verdens helseorganisjon uttrykte bekymring fordi mange av de som lider av depresjon "ikke anerkjenner deres sykdom og ikke søker behandling."

Pravda skriver videre:

Årsakene til depresjon kan være alt fra hjerte-og karsykdommer, økonomisk press, arbeidsledighet, katastrofer eller konflikter. I tillegg får en av fem gravide kvinner en fødelsdepresjon.

1 million selvmord i året - halvparten på grunn av depresjon

Saxena fortalte at depresjon er en gjennomtrengende følelse av tristhet som er til stede sammenhengde i minst i to uker eller mer, og som påvirke personens fungering på skolen eller på jobben. Depresjon preges også av tap av interesse eller glede, skyldfølelse eller lavt selvbilde, forstyrret søvn eller appetitt, følelse av tretthet og dårlig konsentrasjon. Depresjon i verste fall kan føre til selvmord.

Ifølge direktør for Avdeling for psykisk helse og rus, begår på verdensbasis om lag én million mennesker selvmord hvert år, og nesten 50 prosent av dem gjør det som et resultat av depresjon.

Selv om det finnes effektive behandlinger for depresjon, er tilgangen til behandling et problem i de fleste land, og i enkelte land færre enn 10% av de som trenger det får slik behandling.

 

Kilde

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…