Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Depresjonen kommer i mange grader og mange former, men det er mye man kan gjøre for å forebygge at den skal ta fullstendig overhånd. Her er fem triks som du kan bruke for å ta opp kampen imot depresjonen.

Bilde: Dreamstime (med lisens)Sosial støtte

Noe av det første som skjer når depresjonen kommer er at man mister lysten til å være sosial. Man får behov for å isolere seg og være for seg selv, og man slutter å gjøre det som tidligere har gitt glede. Problemet er at når man graver seg ned i vanskelige følelser og tanker, og slutter å gjøre hyggelige ting, blir alt blir bare mørkt og trist.

Selv om det kan være vanskelig er det lurt å ta opp kampen imot depresjonen på dette området - og å fortsette med å gjøre ting som kan gi glede, som det å være sosial, være med familie og venner. Når du våger dette, gjør du det vanskeligere for depresjonen å få overtaket på deg enn om du hengir deg til isolasjon - kun omgitt av dine depressive tanker og følelser.

 

Samtaler med profesjonelle hjelpere

Selv om du klarer å stå imot fristelsen for å gå inn i isolasjon når depresjonen står på, så kan det å ha en depresjon være så tungt at det kan være behov for at du også får en profesjonell hjelper å snakke med. Da får du muligheten til å få satt ord på alle de vonde tankene og følelsene, du kan få hjelp til å sortere, og du kan få nødvendige råd og støtte på veien ut av depresjonen.

Ulike samtaleterapier kan være nyttige, blant annet kognitiv atferdsterapi. I slike terapier får du hjelp til å finne teknikker for å tenke mer hjelpsomme tanker.

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er nyttig for deg som sliter med depresjon, enten som forebygging av å komme inn i depresjon, eller som hjelp til å komme ut av depresjon som har oppstått. Noe av grunnen er at fysisk trening gjør at kroppen kommer i en annen modus, som påvirker kroppens stressystemer, og som bygger opp din fysiske form.

I tillegg får du påfyll av positive tanker og mestringsfølelse ved å ha klare å komme seg ut for å trene. Noen liker å trene ilag med andre, mens noen trives godt med å trene for seg selv. Det viktigste er at du får vært fysisk aktiv, og at det skjer på en måte som du trives med.

 

Oppmerksomt nærvær: En annen måte å forholde seg til stress

Ved depresjon er det vanlig å fylle seg opp med bekymringstanker, og å hele veien kverne omkring problemer som man ikke får løst, omkring tanker av hvor håpløst livet er, hvor mislykket man er, eller hvor gjennomgripende ulykkelig man er.

Man blir på en måte fanget inne i seg selv, i en mørk sky av tanker og følelser som virker umulige å bryte ut av, og som har en forunderlig evne til å formere seg selv. Den ene bekymringer føder en ny bekymring, og det blir en ond sirkel av destruktive tanker.

Et begrep som kan være til hjelp her er det som kalles oppmerksomt nærvær. Det handler om noe ganske annet enn det å ta opp kampen imot egne tanker og følelser - snarere tvert imot om å rette fokus et helt annet sted: På det å være til stede her og nå. Det finnes en rekke øvelser som kan være til hjelp, og i videoen over for du et inntrykk av hvor enkelt det kan gjøres.

 

Aksepter den du er og dine følelser

Depresjonen har et klart budskap til deg: at du er håpløs, at livet er håpløst, at verden ikke er noe hyggelig sted, at du er verdiløs, og så videre. Dette er budskap du ikke skal gå god for. Det er tanker - ikke sannheter!

Noen setninger å si til seg selv kan f.eks være "jeg er glad i meg selv", "jeg respekterer meg selv," "jeg er god nok", "jeg er verdifull." Høres det rart ut, synes du? Ja, det kan godt hende det er litt rart. Men depresjon er også en rar ting, og den sier det stikk motsatte.

Ved å akseptere den du er, ved aktivt å ta stilling til at du er en ok person, og at det som du føler akkurat nå ikke er verdens undergang, men reelle og forståelige opplevelser, bidrar dette til at depresjonen får mindre kraft. Depresjon er ikke et tegn på at det feiler deg noe, men er ofte en slags sorgreaksjon over at noe i livet har vært vanskelig. 

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon

Depresjon

Å overvinne håpløshet

Nick Vujicic er født uten armer og uten bein. I dette foredraget forteller han om kampene…