Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Syv av ti ungdommer med psykiske lidelser sliter med kroniske smerter. Og det er de deprimerte jentene som har mest vondt. Smerter i muskler og skjelett ligger på smertetoppen.Dette skriver forskning.no på sine nettsider.

 

7 av 10 ungdom med psykiske lidelser har samtidig kroniske smerter

Forskning.no skriver videre:

For første gang har det blitt forsket på hvilke fysiske smerter ungdom med mange ulike psykiske lidelser sliter med. 

Studien er gjort ved NTNU i Trondheim og omfattet 566 ungdommer mellom 13 og 18 år med diagnosene ADHD, depresjon, angst, spiseforstyrrelser og et spekter av autistiske lidelser. Alle sammen svarte på en spørreundersøkelse om de har vondt i kroppen, hva slags smerter det er og hvor de har vondt.  

Resultatene i studien viste at hele sju av ti svarte at de har kroniske smerter.

 

Jenter med depresjon har mest vondt i kroppen

Hos ungdommene som var deprimerte, var tallet enda høyere – der hadde åtte av ti kroniske smerter. Det var vondt i muskler og skjelett som var på smertetoppen. Jentene hadde mer vondt enn guttene, uavhengig av diagnose. 

Forskerne uttaler til NTNU at funnene ikke er overraskende, men at de gir et tydelig signal om at fysiske smerter må få mer oppmerksomhet i behandlingen av psykiske lidelser.

 

Det må også gis behandling for de fysiske plagene

Et viktig poeng er at smertene og de psykiske lidelsene ikke kan behandles uavhengig av hverandre, men at behandlingen må tenke helhetlig og iverata ungdommene både i forhold til de psykiske plagene og de fysiske smertene som de opplever.

Det anbefales et nærmere samarbeid med fysioterapeuter for ungdom med psykiske lidelser, ettersom forekomsten av fysiske plager er så høy hos ungdom med ulike former for psykiske lidelser.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon