Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Hvis du er deprimert, er det ikke alltid så lett å finne ut hvorfor. Depresjoner er sjelden utløst av en enkelt grunn, og har gjerne komplekse og sammensatte grunner. Depresjon kan komme fra en blanding av genetisk sårbarnhet, hendelser i fortiden, nåværende omstendigheter, og andre risikofaktorer. Her leser du om 7 vanlige (medvirkende) grunner til depresjon.Denne artikkelen er basert på en oversikt laget av WebMD, og på aktuelle forskningsresultater i forbindelse med de ulike momentene som beskrives. Her er noen av de faktorene som kan spille en rolle i depresjon.

 

  1. Biologi. Forskere har lenge forsøkt å finne ut hva som skjer i hjernen når folk blir deprimert. Det er gjort forskningsfunn om at visse typer signalstoffer i hjernen - herunder serotonin, GABA og dopamin - synes å spille en rolle i depressive tilstander. Disse funnene tolkes i retning av at biologiske forhold har en medvirkende rolle i forhold til depresjon. 
  2. Genetikk. Forskere har vist at når det er en klar forekomst av depresjon i familien din, har du en høyere sjanse for å bli deprimert. Det er funnet en høyere risiko for depresjon hos personer hvor en førstegrads slektning har depresjon. Genetiske sammenhenger er komplekse, og f.eks vil det å kunne ha en genetisk disposisjon for personlighetstrekk som nevrotisisme også være med på å forklare at enkelte personer har en høyere genetisk risiko for depresjon enn andre.
  3. Kjønn. Studier tyder på at kvinner har en høyere risiko enn menn for å bli deprimert, men det er vanskelig å bedømme sikkert hvorfor det er slik. Hendelser tidlig i livet, psykiske problemer i ungdom, og sosiokulturelle roller kan være med på å forklare hvorfor kvinner har en høyrere risiko enn menn for å få en depresjon.
  4. Helsemessige forhold. Både depresjon og angst er vanlige følgetilstander ved somatiske helseplager. Tilstander som kreft, hjertesykdom, kroniske smerter, og mange andre fysiske helseplager er nevnt som forhold som kan øke risikoen for å bli deprimert.
  5. Traumer og sorg. Traumer, for eksempel vold eller fysisk eller psykisk mishandling - enten det er tidlig i livet eller i nyere tid - kan utløse depresjon. Sorg etter dødsfallet til en venn eller en man elsker, er i seg selv en normal følelse, men (som alle former for tap) kan også sorg noen ganger føre til depresjon. Studier peker i retning av at barndomstraumer kan bidra til økt risiko for depresjon gjennom å gjøre personen mer sårbar for å reagere på stressfaktorer senere i livet. 
  6. Endringer og stressende hendelser. Det er ikke overraskende at folk kan bli deprimert under stressende omstendigheter i livet - for eksempel under en skilsmisse eller mens man må yte omfattende omsorg for en syk familiemedlem. Det har også vist seg at positive endringer - som å gifte seg eller å starte i en ny jobb - noen ganger kan utløse depresjon. Det er beskrevet i studier at de stressende hendelsene i seg selv ikke kan forklare hvorfor man får en depresjon, men at det også har sammenheng med underliggende sårbarhet hos den som utsettes for de stressende livshendelsene. 
  7. Medisiner og psykoaktive stoffer. Mange reseptbelagte legemidler kan føre til symptomer på depresjon. Det er imidlertid beskrevet at en ordinær depresjon skiller seg noe ifra de depresjonslignende tilstandene som kan utløses som bi-virkninger av legemidler. Det er ikke uvanlig at deprimerte mennesker utvikler alkoholproblemer eller stoffmisbruk, og det viser seg ofte at alkohol- og stoffproblememer kan føre til en ytterligere forverring av depresjonstilstanden.

Noen mennesker har en klar opplevelse av at de blir deprimert. For andre kan depresjonen være mer skjult, men likefullt være fullt tilstede. En depresjon er ofte en reaksjon på vanskelige og ofte sammensatte livsvansker, og mennesker er utstyrt med forskjellig sårbarhet for å reagere depressivt på stressende livshendelser. Depresjon er en psykisk lidelse som kan ramme mange - og uavhengig av årsak, finnes det gode måter for å både forebygge og behandle depresjon. 

 

Kilder: 

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon