Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Nye apper gjør det mulig å spore pasienters emosjonelle opp-og nedturer, og å inkludere familie, venner, eller en terapeut i hvordan det går med pasienten. Ved alvorlige psykiske lidelser kan slike apper være med å gi et sikkerhetsnett i hverdagen - både for pasienten selv og for familien.

Dette kommer fram i en nettartikkel fra magasinet TIME. 

Terapeutisk effekt av å registrere eget humør

TIME viser til at det er terapeutisk nyttig for personer med psykiske problemer å bli bedre i stand til å holde styr på sine skiftende stemninger. Vanlige deler av psykoterapi går blant annet ut på å klargjøre for pasienten hva som utløser hans eller hennes problematferd eller negative følelser.

Nå kan apper hjelpe pasientene med disse oppgavene, og dermed bidra til å lindre depresjon og andre stemningslidelser. Appene kan potensielt også bidra til å gi rask informasjon om hvor vidt psykologiske eller medikamentelle behandlinger fungerer eller ikke.

Les mer: Her finner du apper for deg med angst

 

Daglig innregistrering av humøret

Å registrere eget humør gjennom apper høres kanskje litt søkt ut, men behandlere innenfor psykiatri mener at disse kan være en betydningsfull del av terapi.

- Det kan sammenlignes med diabetikere som overvåker eget blodsukker hjemme, sier Dr. Adam Kaplin, assisterende professor i psykiatri og nevrologi ved Johns Hopkins University til TIME.

Kaplin har ifølge TIME laget en mobilbasert app kalt Mood247.

Mood247 ​​sender en tekstmelding til pasienten en gang om dagen på et tidspunkt de selv velger. De svarer med et tall på en skala fra 1, som representerer deres mest negativ stemning, til 10,  som indikerer deres best mulige stemning. Pasientene kan også legge til beskrivelser for å sette sin rangering i sammenheng.

Les mer: Her finner du apper for en lang rekke psykisk problemer

 

Appen kan redde liv

Tekstene kan deles med pasientens familie, venner eller annet helsepersonell. Ritualet med at pasientene skal besvare meldingene kan derfor være terapeutisk og muligens livreddende, mener Kaplin ifølge TIME.

Det trekkes fram et eksempel med en kvinne med bipolar lidelse, som etter å ha mistet sin jobb, sendte følgende tekstmelding:

- Jeg kommer til å drepe meg selv.

Hennes mor fikk meldingen og som respons ble kvinnen lagt inn på sykehus.

Det var ingen selvfølge at hun ville kommet til å formidle sitt svært depressive humør om ikke det var for denne appen, men selv forklarer kvinnen at det å besvare den daglige meldingen var blitt rutine - og at det derfor var lav terskel for henne å formidle sine følelser på denne måten.

Pasienter som har samtykket til å bruke appen, vet dessuten at de vil bli kontaktet dersom de slutter å levere informasjon, særlig dersom humøret har hatt en tendens til forverring.

Les mer: Vil reformere psykiatrien

 

Pasienter ser sammenhenger i egne humørsvingninger

Det å registrere humøret sitt gjennom Mood247, har også en annen gunstig effekt ifølge TIME - nemlig at pasientene lærer å finne sammenhenger i hvordan humøret deres varierer, - det vil si at de kan bli mer bevisst på hvorfor de til tider føler seg særlig engstelige, irritable eller nedstemte.

- Noen kvinner fant at humøret forandret seg forutsigbart på visse deler av menstruasjonssyklusen, forteller Kaplin til TIME.

- Andre fant ut at de er bare nedfor når de snakker med bestemte personer.

Slike sammenhenger kan virke innlysende når man først oppdager dem - men det er ingen selvfølge at pasienten i hele tatt oppdager triggerne til egne problematiske atferdsmønstre eller negative følelser. Dette kan appene bidra med - og dermed kan de være et supplement til ulike former for psykoterapi.

Les mer: Kunsten å tenke hjelpsomme tanker

 

En naturlig del av psykisk helsevern?

Mood247 er ikke den første appen som gjør det mulig å registrere egne humørsvingninger.

En tidligere variant er Moodscope, som i 2007 ble grunnlagt av Jon Cousins, en selvstendig næringsdrivende fra reklamebransjen som hadde behov for å spore sine egne humørsvingninger. Også denne appen gjør det mulig å dele humørregistreringene med familie, venn eller helsepersonell.

Hvor nyttige slike humør-apper i realiteten er vil bli tydeligere når flere pasienter har benyttet seg av dem, og når det er gjennomført forskning på resultatene.

- Uansett er det grunn til å tro at humørsporingsapper vil bli en naturlig del av psykisk helsevern i årene som kommer, avslutter TIME.

Les mer: Her finner du video om MoodScope

Les hele artikkelen her

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon