Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Bipolar lidelse ser ut til å henge sammen med lederegenskaper. Og er du søster eller bror til en som lider av sykdommen, har du større sjanse enn vanlig til å bli sjef. I tillegg er det påvist at bipolare lidelser har sammenheng med kreativitet.  Dette er hentet fra en artikkel på forskning.no, som viser til en ny studie av den svenske forskeren Simon Kyaga (1).

 

Hva er en bipolar lidelse?

En bipolar lidelser er en stemningsforstyrrelse som er kjennetegnet ved at personen veksler mellom å gå inn depresjon og mani. Depresjon innebærer et senket stemningsleie, uttalt tristhet eller energimangel, og en rekke andre symptomer. Mani er en heving i stemningsleiet ut over det normale, med rask tankeaktivitet og tale, et sterkt selvbilde og høy foretaksomhet. Hypomani er en lettere grad av oppstemthet som vanligvis ikke går utover daglige funksjoner eller arbeidsførhet.

En bipolar lidelse kan gjøre det vanskelig å leve et normalt liv, og er en vanlig grunn for sykehusinnleggelse i perioder hvor personen er dårlig, enten det er grunnet depresjon eller mani. 

 

Søsken av bipolare har oftere lederjobber

I den nye stuiden av Kyaga er det gjort studier på familier som til personer med forekomst av bipolare lidelser. Resultatet er kort oppsummert:

Det viste seg at folk med bare bipolar lidelse, uten andre psykiske sykdommer, oftere hadde utpregede lederegenskaper, sammenlignet med folk flest. Det samme gjaldt også for søsknene deres, selv om trekket var litt svakere hos dem.

Senere i livet hadde de bipolare derimot sjeldnere lederjobber enn normalbefolkningen. Men for de friske søsknene deres var det stikk motsatt: De var overrepresentert innen sjefsstillinger, spesielt i politiske lederroller der beslutninger ble tatt.

Forskning.no konkluderer:

Dermed kan det altså se ut til at noen av egenskapene som gjør deg til en naturlig leder faktisk er koblet til bipolar lidelse.

  

Sammenheng mellom psykiske lidelser og kreative egenskaper

Samme forsker har ifølge forskning.no også tidligere publisert oppsiktsvekkende resultater om sammenhenger mellom psykiske lidelser og kreative egenskaper. Han konkluderte på bakgrunn av en stor studie at kunstnere og vitenskapsfolk oftere lider av psykiske sykdommer som angst, depresjon, schizofreni og bipolar lidelse.

PsychCentral (2) skriver om samme tema, og viser til en uttalelse fra forsker Katherine P. Rankin ved University of California:

Det er tydelig påvist at personer med affektive lidelser har en tendens til å være overrepresentert i yrkesgruppen kunstnere (spesielt de med bipolar lidelse). Bipolar lidelse kan ha visse fordeler for kreativitet, spesielt for de som har mildere symptomer.

En annen helt ny studie tyder på at det å være høyt i stand til å utøve kreativt arbeid, er forbundet med høyere risiko for å utvikle bipolar lidelse (3).

Samlet sett er det altså mye som tyder på at de samme egenskapene som er forbundet med risiko for bipolare lidelser, har sammenheng både med kreativitet og lederegenskaper.

 

Kilder

  1. Forskning.no: Søsknene til bipolare blir oftere sjefer
  2. PsychCentral: The link between bipolar disorder and creativity
  3. PsychCentral: Risk for bipolar disorder linked with creativity

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om bipolar lidelse

Les mer om depresjon