Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Håpløshet er en utarmende følelse som kan oppstå ved psykiske lidelser, og som gir risiko for selvmord. Det kan ofte være snakk om en depresjon som gir en følelse av livet er håpløst. Det er viktig å ta håpløshetsfølelsen på alvor, og søke hjelp - tidlig! Hva er håpløshet?

Håpløshet er en følelse at forholdene aldri vil bedre, at det ikke er noen løsning på et problem, og for mange fører det til en følelse av at å dø av selvmord ville være bedre enn å leve.

Når man føler at livet er håpløst er det stor sannsynlighet for at man har en depresjon, og ubehandlet depresjon er en svært vanlig årsak til selvmord.

Folk uttrykker ofte håpløshet i utsagn som de gjør, for eksempel følgende:

 

 1. Ting vil aldri bli bedre.
 2. Det er ingen løsninger på problemene mine.
 3. Jeg vil aldri bli lykkelig igjen.
 4. Jeg vil aldri komme over det som skjedde.
 5. Jeg ser aldri at ting blir noe bedre.
 6. Det er ikke noe poeng i å prøve lenger.
 7. Jeg vil bare gi opp.
 8. Ting er håpløst.
 9. Jeg føler meg så håpløs.
 10. Det er ikke håp for meg.
 11. Hva har jeg å se frem til?
 12. Fremtiden er tom for meg.
 13. Jeg ser bare at ting vil bli enda verre i fremtiden.
 14. Alt går i nedoverbakke.
 15. Jeg vil aldri komme tilbake til slik jeg var.
 16. Det er for sent for meg.
 17. Det er ingenting jeg kan gjøre for å gjøre ting bedre.

 

Håpløshet og depresjon 

Du er ikke deprimert når du føler deg trist for en dag eller to, du er deprimert når du opplever en lengre periode med tristhet som forstyrrer din evne til å fungere. Det er antatt at depresjon oppstår på grunn av en ubalanse av kjemikalier i hjernen. Det er en sykdom. Og den er fullt mulig å behandle.

Dessverre er det mange mennesker ikke får behandling for depresjon, og dermed står i fare for selvmord. Hvis du er plaget av symptomene nedenfor, er det et klart tegn på at du bør søke hjelp:

 

 1. Gjennomgående trist i to eller flere uker
 2. Manglende energi
 3. Problemer med å konsentrere seg
 4. Sover for mye eller for lite
 5. Spiser for mye eller for lite
 6. Følelse av å være verdiløs
 7. Håpløshetsfølelse
 8. Følelse av å være hjelpeløs
 9. Negativ eller pessimisstisk tenkning
 10. Mister interessen for aktiviteter som du tidligere har hatt
 11. Gråter ofte
 12. Trekker deg bort fra sosial kontakt med andre
 13. Bryr deg ikke lenger om personlig utseende
 14. Sinne, aggresjon, og "kort lunte"
 15. Dårlig samvittighet
 16. Klarer ikke å tenke klart
 17. Er ute av stand til å foreta beslutninger

Mange tenker ikke på å gå til en lege når de er deprimerte. De tenker slett ikke over at de kan ha en depresjon, men er opphengt i den sterke følelsen av håpløshet. Det er imidlertid viktig å søke hjelp. Det kan være mange grunner for depresjon, og det kan være mange tiltak som kan gjøre at depresjonen går over.

 

Håpløshet og selvmord

Håpløshet er en utarmende følelse som tømmer tilværelsen for mening og innhold, og som etterlater et tomrom hvor tankene om døden kommer snikende. Når håpløsheten tar overhånd gir selvmordstanker en illusjon av en løsning på det tilsynelatende uløselige. Men selvmordet er en ugjenkallelig løsning på et forbigående problem, og er aldri en god løsning!

Tallrike studier har vist at følelser av håpløshet i forbindelse med en psykisk lidelse kan føre til selvmord. To slike studier ble utført ved University of Pennsylvania School of Medicine: en studie undersøkte nærmere 2000 psykiatriske polikliniske pasienter som ble ansett å være i fare for selvmord, og den andre undersøkte ca 200 psykiatriske pasienter innlagt på psykiatriske sykehus, som ble antatt å være i faresonen for selvmord.

Alle pasienten ble vurdert for graden av håpløshetsfølelse, basert på en skala kjent som "Beck's Hopelessness Scale". De neste årene ble det registrert hvordan det gikk med pasientene, og man fant at betydelig flere selvmord skjedde i gruppen av personer som viste de høyeste nivåene av håpløshet.

Det er viktig å vite at når noen uttrykke følelser av håpløshet, kan lide av depresjon eller en lignende forstyrrelse, og må få en vurdering så snart som mulig.

 

 1. "Tankene om døden hadde fulgt henne lenge. Hun mente å huske at de hadde dukket opp allerede tidlig i tenårene. Nå var hun en voksen kvinne, og det var som om selvmordstankene var en del av henne. Noe permanent. Noe hun aldri skulle bli kvitt. Hun følte mange ganger at det var skjebnesbestemt at hun en dag skulle komme til å ta sitt eget liv."

Kilde: Fred Heggen

 

Ikke gi opp håpet!

 

 1. Video: I had a black dog

Føler du at livet ditt er håpløst? Føler du at du er alene om å ha det slik? At ingen kan forstå deg? At ingen kan gi deg den hjelpen du trenger? Bare du vet hvor tungt dette er, og hvordan det er å være deg. Bare du vet hvorfor du har gitt opp håpet om at det kan bli bedre. 

Da er det sannsynlig at du opplever en depresjon. Dette er ufattelig tungt for den som opplever det, men det er håp om å kunne bli frisk igjen! 

Problemet er at når håpløsheten kommer inn i livet, er dette følelser man ofte holder for seg selv. Det ligger nettopp i håpløshetens natur at man ikke har tro på at det være hensiktsmessig å dele denne følelsen med andre: - Det er jo håpløst! Slik tenker man, og man blir gående alene og kjempe en stille kamp mellom liv og død. 

Det er viktig å vite at det finnes hjelp! Effektiv behandling kan eliminere eller vesentlig redusere følelsen av håpløshet. Depresjon er fullt mulig å behandle og det store flertallet av personer som mottar behandling blir bedre. Men av og til må man prøve seg fram med forskjellige hjelpetilbud før man finner den riktige hjelpen! Ikke gi opp håpet! Det finnes en vei ut av håpløsheten - også for deg!

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon