Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNoen deprimerte pasienter ønsker gjerne å få tydelige svar fra sine behandlere, men en ny studie indikerer at nøkkelen til endring snarere ligger i spørsmålene.

Dette skriver Eurekalert.org, og de viser til en studie som er publisert i Behaviour Research and Therapy.

 

Sokratiske spørsmål gav best effekt mot depresjon

Studien var en behandlingsstudie som ønsket å undersøke hva det er ved kognitiv atferdsterapi som i størst grad kan forklare bedring hos pasienter med depresjon. Det er den første studien som dokumenterer at pasienter viser en betydning bedring fra depressive symptomer ved å motta behandling som bygger på sokratiske spørsmål.

I den nye studien demonstrerte forskerne at i hvor stor grad terapeuten stilte sokratiske spørsmål var det som i størst grad predikerte et positivt utfall av terapien for de deprimerte pasientene.

Det ble demonstrert at terapitimer som var mye preget av sokratiske spørsmål, hang nært sammen med påfølgende symptombedring fra depresjonen.

Å stille sokratiske spørsmål hadde større betydning i å frambringe positiv endring enn blant annet relasjonen mellom pasient og terapeut, selv om terapirelasjonen tradisjonelt har blitt antatt å ha mye å si for utfallet av en terapi.

 

Å lære seg å stille spørsmål ved egne negative tanker

Sokratiske spørsmål innebærer å få en serie av spørsmål hvor terpeuten utfordrer grunnlaget for pasientens tanker, og hvor nye perspektiver gjøres mulig ved at pasienten selv må begrunne gyldigheten (eller mangelen på gyldighet) i de negative tankemønstrene.

Eksempler kan være: Er alle mennesker som gjennomgår en skilsmisse mislykkede? Kan du tenke på et tilfelle hvor dette virker til å være riktig? På hvilken måte innebærer det å bli skilt å være et mislykket menneske, slik du ser det? På hvilke måte finnes det bevis for at du har lykkes med noe i livet og dermed ikke kan være totalt mislykket?

Målet med at terapeuten stiller sokratiske spørsmål av denne typen er at pasienten selv skal stille seg de samme typene spørsmål.

 

Effekt også etter at terapien er avsluttet

Professor i psykologi Daniel Strunk forteller:

Vi tror at en av grunnene til at kognitiv atferdsterapi har en varig positiv effekt er at pasientene lærer seg å stille spørsmål ved egne negative tanker, og at de fortsetter med dette selv etter at terapien er ferdig.

Les en oppsummering av studien her.

 

Kilde:

  


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Elevenes psykiske helse i skolen


Undertittel: utdanning til å mestre egne liv
Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv og hva hemmer…

Smertepsykologi


Boken omtales av forlaget på følgende måte.
Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv? Forfatterne tar for seg grunnlaget…

I møtet mellom hjelper og pasient er det en enorm maktubalanse

Å være pasient i en situasjon hvor andre mennesker har helt og holdent all makt til å ta beslutninger som kan få avgjørende betydning for livet ditt, den maktubalansen…

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

Anorektisk


Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra anoreksiens innside. Skrevet over tre år, gjennom en langsom…