Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Noen deprimerte pasienter ønsker gjerne å få tydelige svar fra sine behandlere, men en ny studie indikerer at nøkkelen til endring snarere ligger i spørsmålene.Dette skriver Eurekalert.org, og de viser til en studie som er publisert i Behaviour Research and Therapy.

 

Sokratiske spørsmål gav best effekt mot depresjon

Studien var en behandlingsstudie som ønsket å undersøke hva det er ved kognitiv atferdsterapi som i størst grad kan forklare bedring hos pasienter med depresjon. Det er den første studien som dokumenterer at pasienter viser en betydning bedring fra depressive symptomer ved å motta behandling som bygger på sokratiske spørsmål.

I den nye studien demonstrerte forskerne at i hvor stor grad terapeuten stilte sokratiske spørsmål var det som i størst grad predikerte et positivt utfall av terapien for de deprimerte pasientene.

Det ble demonstrert at terapitimer som var mye preget av sokratiske spørsmål, hang nært sammen med påfølgende symptombedring fra depresjonen.

Å stille sokratiske spørsmål hadde større betydning i å frambringe positiv endring enn blant annet relasjonen mellom pasient og terapeut, selv om terapirelasjonen tradisjonelt har blitt antatt å ha mye å si for utfallet av en terapi.

 

Å lære seg å stille spørsmål ved egne negative tanker

Sokratiske spørsmål innebærer å få en serie av spørsmål hvor terpeuten utfordrer grunnlaget for pasientens tanker, og hvor nye perspektiver gjøres mulig ved at pasienten selv må begrunne gyldigheten (eller mangelen på gyldighet) i de negative tankemønstrene.

Eksempler kan være: Er alle mennesker som gjennomgår en skilsmisse mislykkede? Kan du tenke på et tilfelle hvor dette virker til å være riktig? På hvilken måte innebærer det å bli skilt å være et mislykket menneske, slik du ser det? På hvilke måte finnes det bevis for at du har lykkes med noe i livet og dermed ikke kan være totalt mislykket?

Målet med at terapeuten stiller sokratiske spørsmål av denne typen er at pasienten selv skal stille seg de samme typene spørsmål.

 

Effekt også etter at terapien er avsluttet

Professor i psykologi Daniel Strunk forteller:

Vi tror at en av grunnene til at kognitiv atferdsterapi har en varig positiv effekt er at pasientene lærer seg å stille spørsmål ved egne negative tanker, og at de fortsetter med dette selv etter at terapien er ferdig.

Les en oppsummering av studien her.

 

Kilde:

  

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon

Depresjon

Å overvinne håpløshet

Nick Vujicic er født uten armer og uten bein. I dette foredraget forteller han om kampene…
Depresjon

Den mørke depresjonen

Fotografen Thomas Morel er en av Norges fremste fotografer. Bildene hans er enestående -…