facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om depresjon
og bipolar lidelse

Siste nyheter om depresjon / bipolar lidelse - Siste nyheter om psykisk helse

Rundt halvparten av oss er mer sårbare for å få depresjon. Når personer med det korte «serotoningenet» opplever stressende livshendelser øker sjansene for å utvikle depresjonslidelse.

Dette er konklusjonen fra en doktoravhandling av Rune Jonassen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 


Mer enn halvparten av befolkningen bærer det korte «serotoningenet», mens depresjoner ikke er like utbredt. Jonassen forklarer samspillet mellom gener og miljøfaktorene.

 

Genetisk sårbarhet + stressende hendelser i livet = depresjon

Det korte genet er assosiert med depresjon og innebærer dermed en sårbarhet. I samvirke med genet finnes miljøfaktorer som enten kan være positive og beskyttende, eller negative og farlige.

Den stressende livshendelsen er en sånn miljøfaktor som øker risikoen for depresjon. Hendelsen er en negativ faktor oppå det korte genet. To negative faktorer, et gen og en stressende hendelse i livet, kan altså føre til depresjon.På den annen side kan positive miljøfaktorer, som et godt arbeidsmiljø eller en beskyttende familie, motvirke utvikling av depresjon, forklarer Jonassen.

Doktoravhandlingen gir oss en bekreftelse på at noen av oss er mer sårbare for depresjoner enn andre.

 

KildeSkrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon

Opplæringsvideoer om depresjon på norsk

Professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt holder et nettseminar om depresjon på NHI.no sine nettsider. Her finner du seminaret, som omhandler diagnostikk av depresjon, og behandling av depresjon.
Depresjon

Å overvinne håpløshet

Nick Vujicic er født uten armer og uten bein. I dette foredraget forteller han om kampene…
Depresjon

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter